ຂອງຂວັນ virtual

ໃຫ້ຂອງຂວັນ virtual ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານສູງສຸດຈາກຂໍ້ຄວາມອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບ, ແລະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີໂອກາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈທີ່ເຈົ້າສົມຄວນໄດ້ຮັບ.

ຂອງຂວັນ virtual ຂອງພວກເຮົາແບ່ງອອກເປັນສີ່ປະເພດ

Candy and fruits

Celebration

Drinks

Stuffed animals

Feelings

Feelings 2

Limited edition