Các điều khoản và điều kiện

Bạn có thể đọc về chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi Nơi đây!

Bạn có thể đọc về chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi Nơi đây!

<!– wp:paragraph –>
<p></p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>
<p></p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>
<p></p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:html –>
<h3>Bạn có thể đọc về chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi <a href=”https://www.proteus.world/aod-data-protection-policy/”>Nơi đây!</a></h3>
<!– /wp:html –>

<h4>CHUNG</h4>
<p>LƯU Ý: Bạn phải ít nhất 18 tuổi để đăng ký hoặc sử dụng trang web này. HÀNH ĐỘNG HOẶC VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY BỞI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI BỊ NGHIÊM CẤM.</p>
<h4>THÔNG BÁO CHO NGƯỜI DÙNG</h4>
<p>Các điều khoản và điều kiện này do AOD ban hành.</p>
<h4>1. GIỚI THIỆU</h4>
<p>1.1 Bằng cách sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận toàn bộ các điều khoản. Nếu bạn không chấp nhận đầy đủ các điều khoản này, bạn phải rời khỏi trang web ngay lập tức.</p>
<p>1.2 Bạn chịu trách nhiệm truy cập Trang web và việc truy cập đó có thể liên quan đến các khoản phí từ bên thứ ba (ví dụ: Nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc Nhà khai thác điện thoại). Bạn chịu trách nhiệm cho những khoản phí này. Ngoài ra, bạn phải cung cấp và chịu trách nhiệm về tất cả các thiết bị cần thiết để truy cập Trang web.</p>
<p>1.3 Công ty không đảm bảo rằng Trang web an toàn, khả dụng liên tục – không bị gián đoạn hoặc chậm trễ – và hoàn toàn không có lỗi 100% thời gian. Công ty không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vi phạm bảo mật, gián đoạn hoặc chậm trễ hoặc lỗi nào mà bạn có thể gặp phải trên Trang web ngoài những điều được quy định trong các Điều khoản này.</p>
<p>1.4 Quyền truy cập vào trang web có thể bị tạm dừng mà không cần thông báo trong trường hợp lỗi hệ thống, bảo trì hoặc sửa chữa hoặc vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của AOD.</p>
<p>1.5 Công ty có quyền sửa đổi và xóa tạm thời hoặc vĩnh viễn Trang web (hoặc bất kỳ phần nào của Trang web) có hoặc không có thông báo và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi hoặc thu hồi Trang web nào. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này (“Thỏa thuận”) một cách cẩn thận. Thỏa thuận đặt ra các điều khoản mà các dịch vụ web (“Dịch vụ”) được chúng tôi cung cấp cho bạn và áp dụng cho toàn bộ nội dung của trang web dưới tên miền aod.dating (“Trang web”) và bất kỳ thư từ nào của e-mail giữa bạn và chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận trước khi sử dụng trang web này.</p>
<h4>2. QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI</h4>
<p>Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để:<br>2.1 Thay đổi các điều khoản của thỏa thuận.</p>
<p>2.1.2 Sửa đổi Trang web, bao gồm loại bỏ hoặc ngừng bất kỳ nội dung hoặc chức năng nào của Trang web. Hoặc<br>2.1.3 Thay đổi mọi khoản phí thành viên hoặc các khoản phí khác khi sử dụng Trang web và các tính năng của Trang web.<br>2.2 Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngay khi có thông báo về thay đổi mà chúng tôi có thể cung cấp bằng các phương tiện, bao gồm nhưng không giới hạn, đăng trên Trang web, email hoặc thay đổi trực tiếp đối với Thỏa thuận. Việc bạn sử dụng Trang web sau khi có thông báo như vậy sẽ được coi là chấp nhận các thay đổi. Hãy nhớ xem lại Thỏa thuận này định kỳ để đảm bảo biết được phiên bản mới nhất. Theo yêu cầu của chúng tôi, bạn đồng ý ký một phiên bản phi điện tử của Thỏa thuận này.</p>
<h4>3. ĐĂNG KÝ</h4>
<p>3.1 To become a member, you must register with us. When and if you register to become a member, you agree to provide accurate, current and complete information about yourself as requested on our registration form (“Registration Data”) and to maintain and update your information to keep it accurate, current and complete. You agree that we can rely on your Registration Data being accurate, current and complete. You acknowledge that if your registration data is untrue, inaccurate, out of date or incomplete in any respect, the Company reserves the right to terminate the Agreement and your use of the Website. This does not mean that you are entitled to a refund of any paid or remaining unused fees.</p>
<p>3.2 When you register, you are required to provide sufficient information for you to be at least 18 years old. By becoming a member, you represent and warrant that you are at least 18 years of age, which is the minimum age required to become a member. However, we cannot guarantee that each member is at least the minimum age, and we do not accept responsibility or liability for any content, communications or other use or access to the Site by persons under the age of 18 who violate these Terms.</p>
<p>3.3 Both you and the company can cancel your membership. If you cancel your membership by no longer using the service or stop paying to use it, the company deletes the member’s profile after six months of inactivity on the part of the member. If a member wants to have their profile deleted more quickly, the company must be contacted via e-mail (admin@aod.dating). Paid and unused fees are not refunded. We reserve the right to immediately suspend or terminate your access to the Service, without prior notice, if any violations of this agreement are brought to our attention.</p>
<p>3.4 Your membership in the Service is for your own, personal use. You may not allow others to use your membership, and you may not assign or otherwise transfer your account to any other person or entity.</p>
<h4>4. ĐĂNG KÝ (phần 2)</h4>
<p>4.1 Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu chọn tên người dùng và mật khẩu. Chúng tôi có thể từ chối cấp một số tên người dùng mạo danh người khác, hoặc có thể là bất hợp pháp, đang hoặc có thể được bảo vệ bởi nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác, thô tục hoặc xúc phạm hoặc có thể gây nhầm lẫn, theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật và sử dụng tên người dùng và mật khẩu của mình và đồng ý không chuyển giao hoặc chuyển tiếp việc sử dụng hoặc truy cập Trang web của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của mình không còn an toàn nữa, bạn phải ngay lập tức thay đổi mật khẩu bằng cách cập nhật thông tin tài khoản của mình, có sẵn trên trang sau khi bạn đăng nhập vào trang web và thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi (admin@aod.com ). BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÊN NGƯỜI DÙNG VÀ MẬT KHẨU CỦA BẠN VÀ TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG VIỆC ĐƯỢC TIẾN HÀNH TỪ TÀI KHOẢN CỦA BẠN và về việc hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn để ngăn chặn truy cập trái phép sau khi đăng ký.</p>
<h4>5. THANH TOÁN</h4>
<p>5.1 Phí của chúng tôi được quy định trên trang web của chúng tôi theo thời gian. Các khoản phí phải trả trước đầy đủ và được thanh toán thông qua việc mua cái gọi là tín dụng. Các khoản tín dụng chưa sử dụng đã mua không thể đổi được.<br>5.2 Khi bạn đăng ký các Dịch vụ khác nhau của chúng tôi, chi tiết đăng ký người dùng và xác nhận thanh toán của bạn, trong đó có tham chiếu thanh toán của bạn, sẽ được gửi. Bạn phải giữ một bản sao của thông tin này vì nó có thể được yêu cầu nếu bạn muốn khẳng định quyền của mình đối với chúng tôi. Trên bảng sao kê ngân hàng của bạn, khoản thanh toán cho chúng tôi sẽ được ghi là “AOD”</p>
<p>5.3 Chúng tôi chấp nhận bồi hoàn cho các dịch vụ mà chúng tôi hoặc bên thứ ba đã sử dụng để phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ và chúng tôi không thành công trong việc chuyển nhượng. Việc hoàn trả diễn ra dưới hình thức nạp tín dụng vào số tiền tương ứng hoặc, theo cách khác, một sản phẩm/dịch vụ thay thế được bạn chấp thuận. Xin lưu ý rằng điều này không áp dụng cho các điều kiện quy định tại điểm 1.3 và 1.4 ở trên.</p>
<p>5.4 Trong trường hợp:<br>5.4.1 Chúng tôi không thể xử lý chi tiết thanh toán của bạn trong vòng ba ngày kể từ ngày đến hạn.<br>5.4.2 Thanh toán của bạn bị từ chối, hoặc<br>5.4.3 Phương thức thanh toán của bạn không được chấp thuận<br>Các dịch vụ được chấm dứt tự động.</p>
<h4>6. TRÌNH DIỄN TRỰC TUYẾN</h4>
<p>Là người dùng dịch vụ/dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý:<br>6.1 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin bạn xuất bản hoặc hiển thị<br>(sau đây gọi là “bài viết”) trên Dịch vụ hoặc truyền tới các thành viên khác.<br>6.1.2 Bạn sẽ không đăng lên Dịch vụ, đăng hoặc truyền cho các thành viên hoặc nhân viên khác,<br>bất kỳ hành vi có hại, không chính xác, lạm dụng, tục tĩu, gây khó chịu, định hướng tình dục,<br>tài liệu đe dọa, quấy rối, phân biệt chủng tộc hoặc bất hợp pháp hoặc tài liệu vi phạm hoặc xúc phạm<br>quyền của một bên khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ và<br>quyền riêng tư và công khai).<br>6.1.3 Bạn sẽ sử dụng Dịch vụ theo cách tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn sẽ không bao gồm bất kỳ số điện thoại, địa chỉ đường phố, họ, địa chỉ web, địa chỉ email, tài liệu tham khảo xúc phạm hoặc ngôn ngữ xúc phạm hoặc bất kỳ thông tin bí mật nào của bất kỳ bên thứ ba nào trong hồ sơ của bạn. Bạn sẽ không đăng bất kỳ video, ảnh hoặc hình ảnh nào khác có chứa thông tin cá nhân hoặc có nội dung khiêu dâm hoặc phản cảm. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, từ chối hồ sơ, video, ảnh hoặc hình ảnh không tuân thủ các điều cấm sau:<br>6.1.4 (a) Bạn sẽ không mạo danh bất kỳ người nào khác hoặc đại diện của một công ty hoặc tổ chức mà bạn không được phép đại diện.<br>(b) Bạn sẽ không “theo dõi” hoặc quấy rối bất kỳ người nào;<br>(c) Bạn sẽ không tham gia quảng cáo hoặc lôi kéo các thành viên khác mua hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua Dịch vụ. Bạn sẽ không gửi bất kỳ thư dây chuyền, thư rác hoặc thư rác nào cho các thành viên khác.<br>(d) Bạn sẽ không bày tỏ hoặc ngụ ý rằng bất kỳ tuyên bố nào bạn đưa ra đều được chúng tôi chứng thực mà không có sự đồng ý cụ thể bằng văn bản của chúng tôi.<br>(e) Bạn sẽ không thu thập dữ liệu cá nhân về các thành viên khác, cho dù vì lý do thương mại hay riêng tư, mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ.<br>(f) Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, trình thu thập thông tin, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất trang web hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động nào khác để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc bằng bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Trang web hoặc Nội dung của nó;<br>(g) Bạn sẽ không đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu đối với hành động đó.<br>(h) Bạn không xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền nhãn hiệu nào khác có trong Trang web.<br>(i) Bạn sẽ không làm gián đoạn hoặc cố gắng tấn công Dịch vụ hoặc Trang web hoặc các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc Trang web.<br>(j) Bạn không đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào. Nếu điều gì đó như thế này được phát hiện, bạn sẽ bị đình chỉ ngay lập tức và một quy trình pháp lý sẽ được bắt đầu bất kể bạn có biết về cuộc tấn công hay không, tất cả đều tuân theo quy tắc được mô tả trong phần 4.1 của Điều khoản sử dụng này.<br>(k) Bạn sẽ không sao chép, nhúng Trang web vào iframe hoặc tương tự hoặc “nhân bản” bất kỳ phần nào của Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc mã hoặc o</p>
<p>As a user of our service/services, you agree to:<br>6.1 You are solely responsible for the content or information you publish or display<br>(hereinafter “posts”) on the Service or transmit to other members.<br>6.1.2 You will not post to the Service, post or transmit to other members or employees,<br>any harmful, inaccurate, abusive, obscene, offensive, sexually-oriented,<br>threatening, harassing, racist or illegal material or material that violates or offends<br>another party’s rights (including, but not limited to, intellectual property rights and<br>rights of privacy and publicity).<br>6.1.3 You will use the Service in a manner that complies with all applicable laws and regulations. You will not include any phone numbers, street addresses, last names, web addresses, email addresses, offensive references or offensive language or any confidential information of any third party in your profile. You will not post any videos, photographs, or other images that contain personal information or have pornographic or otherwise objectionable content. We reserve the right, but have no obligation, to reject a profile, video, photo or image that does not comply with the following prohibitions:<br>6.1.4 (a) You will not impersonate any other person or representative of a company or organization you are not authorized to represent.<br>(b) You will not “stalk” or otherwise harass any person;<br>(c) You will not engage in advertising or solicitation of other members to buy or sell products or services through the Service. You will not send any chain letters, junk mail or spam to other members.<br>(d) You will not express or imply that any statement you make is endorsed by us without our specific written consent.<br>(e) You will not collect personal data about other members, whether for commercial or private reasons, without their express consent.<br>(f) You will not use any robot, spider, website search/retrieval application or other manual or automatic device or process to retrieve, index, “data mine” or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Website or its content;<br>(g) You will not post, distribute or in any way reproduce any copyrighted material, trademarks or other proprietary information without the owner’s consent to such action.<br>(h) You do not remove any copyright, trademark or other trademark rights contained in the Website.<br>(i) You will not disrupt or attempt to hack the Services or the Website or the servers or networks connected to the Services or the Website.<br>(j) You do not post, or otherwise transmit any material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment. If something like this is detected, you will be immediately suspended and a legal process will be initiated regardless of whether you are aware of the attack or not, all according to the rule described in section 4.1 of these Terms of Use.<br>(k) You will not copy, embed the Website in an iframe or similar or “mirror” any part of the Website without our written permission. You shall not use any meta tags or code or o</p>
<h4>7. NỘI DUNG TRỰC TUYẾN7.</h4>
<p>1 Các ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, ưu đãi hoặc thông tin hoặc nội dung khác được cung cấp thông qua Dịch vụ là của Thành viên tương ứng chứ không phải của Trang web và không nên dựa vào trong bất kỳ tranh chấp nào. Tất cả các thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung mà mình lan truyền. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin nào trên Dịch vụ và không chấp nhận cũng như xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào. Trang web trong mọi trường hợp không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại do sự phụ thuộc của bất kỳ ai vào thông tin hoặc nội dung khác được xuất bản trên Dịch vụ hoặc được truyền đến các thành viên.<br>7.2 Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên khác được điều hành bởi các bên không phải là Công ty. Việc Công ty đưa vào các siêu liên kết đến các trang web đó không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào đối với tài liệu trên các trang web đó hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành của chúng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác hoặc không phù hợp của bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn trên hoặc thông qua các trang web khác hoặc đối với các hoạt động hoặc chính sách của các trang web đó hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào.<br>7.3 Liên kết đến các trang web của bên thứ ba trên trang web này chỉ được cung cấp dưới dạng dịch vụ. Nó có thể là các nhà quảng cáo và như vậy. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi trang web. Nếu bạn quyết định tiếp tục với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với trang web của Công ty, thì bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Chúng tôi không cung cấp thông tin về bạn hoặc thông tin cá nhân* của bạn cho bên thứ ba và do đó không thể chịu trách nhiệm về cách họ xử lý thông tin mà bạn có thể cung cấp cho họ.<br>*Chúng tôi sử dụng một số công ty bên thứ ba để có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm thông qua trang web của chúng tôi. Trong những trường hợp đó, chúng tôi cung cấp cho họ thông tin về bạn mà họ cần để có thể thực hiện nhiệm vụ. Thông tin về thẻ thanh toán của bạn được chuyển trực tiếp đến nền tảng đổi thẻ mà chúng tôi sử dụng và do đó chúng tôi không thể đọc, lưu hoặc chuyển cho bên khác.</p>
<h4>8. CẢNH BÁO – QUAN TRỌNG</h4>
<p>8.1 Có thể các thành viên hoặc người dùng khác (bao gồm cả người dùng trái phép hoặc “tin tặc”) có thể gửi hoặc truyền tài liệu xúc phạm hoặc tục tĩu trên Dịch vụ và bạn có thể vô tình tiếp xúc với những tài liệu xúc phạm và tục tĩu đó. Người khác cũng có thể có được thông tin cá nhân về bạn do bạn sử dụng Dịch vụ và người nhận sử dụng thông tin đó để quấy rối hoặc làm hại bạn. Trang web không chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn có thể đã tiết lộ trên Dịch vụ. Vui lòng chọn cẩn thận loại thông tin bạn đăng trên Dịch vụ hoặc tiết lộ cho người khác.<br>8.2 Trang web có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát tài liệu được đăng trong bất kỳ khu vực nào của Dịch vụ. Trang web có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xóa bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc được coi là vi phạm luật pháp hoặc Thỏa thuận này. Bất kể quyền này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của các tài liệu bạn gửi đến bất kỳ khu vực nào của Dịch vụ và các thông điệp email cá nhân của bạn. Email và “trò chuyện” được gửi giữa bạn và các thành viên khác không nhằm mục đích xem công khai sẽ được Trang web coi là riêng tư trong phạm vi yêu cầu của luật hiện hành và các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại trên một phần của Trang web.</p>
<h4>9. QUYỀN SỞ HỮU</h4>
<p>9.1 Trang web, thiết kế, bố cục, giao diện, đồ họa và tất cả phần mềm cần thiết được sử dụng liên quan đến Dịch vụ và Trang web là tài sản độc quyền của Công ty<br>9.2 Bất kỳ nội dung nào có trong quảng cáo được tài trợ hoặc thông tin được cung cấp cho bạn thông qua Trang web đều được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu khác.<br>9.3 Trừ khi có quy định khác, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả tài liệu trên Trang web thuộc sở hữu của [hoặc được cấp phép cho Công ty]. Ngoài ra, các thành viên khác có thể đăng thông tin có bản quyền, thông tin này đã được đăng ký bản quyền, bất kể thông tin đó có được xác định là có bản quyền hay không. Ngoại trừ thông tin công khai hoặc thông tin mà bạn đã được phép, bạn không được sao chép, sửa đổi, xuất bản, truyền, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc bán thông tin độc quyền đó.<br>9.4 Bằng cách gửi thông tin hoặc nội dung đến bất kỳ khu vực nào của Trang web, bạn tự động cấp và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp cho Trang web và các thành viên khác giấy phép toàn cầu không thể hủy ngang, vĩnh viễn, không độc quyền, được thanh toán đầy đủ để sử dụng, sao chép, thực hiện, hiển thị và phân phối thông tin và nội dung đó cũng như chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác thông tin và nội dung đó, đồng thời cấp và phê duyệt các giấy phép phụ như đã nói ở trên.</p>
<h4>10. CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN</h4>
<p>10.1 Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu các thành viên của mình cũng làm như vậy. Nếu bạn tin rằng một bản sao tác phẩm của bạn có sẵn trên Trang web mà không có sự đồng ý của bạn hoặc vi phạm bản quyền đã xảy ra, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:<br>10.1.1 Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn khiếu nại đã bị vi phạm.<br>10.1.2 Chi tiết về vị trí của tài liệu vi phạm trên trang web;<br>10.1.3 Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn<br>10.1.4 Một tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tác phẩm trên Trang web không được phép của chủ bản quyền hoặc bất kỳ ai có quyền hành động thay mặt họ hoặc hợp pháp và<br>10.1.5 Bạn tuyên bố rằng thông tin bạn cung cấp liên quan đến vi phạm bản quyền là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt họ.</p>
<h4>11. INTEGRITY POLICY</h4>
<p>11.1 We respect your personal information and undertake to comply with all applicable data protection legislation in jurisdictions where our server is located, subject to the website’s privacy policy.<br>11.2 The personal information (including sensitive personal information) you provide to us is stored on our server. You consent to us using this information to build a profile of your interests, preferences and browsing patterns and allow you to participate in the Website. All members also agree to uphold and abide by our privacy policy and the terms of them.<br>11.3 The information we collect about you is, not limited to, but mainly consists of the information you provide when registering on our Service. We also collect information about your web browsing pattern, this in order to be able to develop our Service to be better adapted to your needs and wishes. We also collect information about your number of credits and last login. This is to be able to determine when your membership with us ends.<br>11.4 We use, among other things, cookies to be able to collect this information. You can turn off the use of cookies for individual web pages, for example ours, in your browser, but then risk a worse experience of the Service.<br>11.5 Information on your payment card/bank card will never reach the company. Referring to the above, you agree, with your acceptance of our terms of use, never to accuse or take the Company to court for any leakage of your bank card details.<br>11.6 We promise never to resell the information we have about you. However, we may have offers on our website that include collaboration with third parties. For example, the purchase of a certain service or product. In order to complete this service, we usually have to provide your name, address and phone number. You accept that we release this information and disclaim all responsibility for how third parties may use this information.</p>
<h4>12. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM</h4>
<p>12.1 Bằng cách truy cập Trang web, bạn chấp nhận rằng Công ty hoặc nhân viên của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với: nội dung có trên hoặc bị bỏ qua trên Trang web. Bất kể nội dung không đầy đủ, lỗi thời hoặc không chính xác. Công ty cũng không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ vi-rút hoặc khiếm khuyết nào có thể xuất hiện trên trang web và ảnh hưởng đến máy tính, thông tin hoặc trải nghiệm Dịch vụ của khách truy cập.<br>12.2 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra do những gì bạn đã làm hoặc không làm do những gì bạn đọc, xem hoặc nghe từ bất kỳ tài liệu nào hoặc bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi.<br>12.3 Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót nào (bao gồm cả lỗi đánh máy) hoặc thiếu sót hoặc đối với kết quả thu được từ việc sử dụng Trang web hoặc nội dung của Trang web. TRANG WEB CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ VIỆC CHẤM DỨT, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, TRONG BẤT KỲ GIAO TIẾP NÀO VỚI TRANG WEB HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA TRANG WEB HOẶC CÁCH KHÁC VỚI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRANG WEB. Trang web ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRANG WEB TUYÊN BỐ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI ĐIỆN THOẠI HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC, BAO GỒM PHẠM VI KẾT NỐI INTERNET VÀ CÁC DỊCH VỤ TƯƠNG TỰ.<br>12.4 Các quan điểm thể hiện trên Trang web không nhất thiết phản ánh quan điểm của Công ty. Bất kỳ nội dung và bất kỳ lời khuyên nào nhận được thông qua Trang web đều không nhằm mục đích và không nên được dựa vào cho bất kỳ quyết định cá nhân, nghề nghiệp, pháp lý hoặc tôn giáo nào mà bạn có thể muốn đưa ra. Thay vào đó, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của một công ty hoặc tổ chức chuyên nghiệp phù hợp để nhận được lời khuyên cụ thể phù hợp với tình huống của bạn.<br>12.5 Tài liệu trên Trang web có thể dễ bị hỏng dữ liệu, bị chặn và thay đổi trái phép mà Công ty không chịu trách nhiệm. Công ty không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với sự hiện diện của bất kỳ vi-rút máy tính nào có trong bất kỳ tài liệu nào trên Trang web, cho dù đã đọc, xem, nghe, sao chép, tải xuống, in hoặc truy cập theo cách khác. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do vi-rút máy tính có trong bất kỳ tài liệu nào trên Trang web gây ra.<br>12.6 Quảng cáo (bao gồm quảng cáo biểu ngữ và cửa sổ bật lên) xuất hiện trên Trang web không ngụ ý xác nhận các dịch vụ hoặc sản phẩm được quảng cáo. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được quảng cáo, cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào đối với thiết bị máy tính, phần mềm, dữ liệu hoặc tài sản khác của bạn do bạn truy cập hoặc nhấp vào quảng cáo của bên thứ ba được tìm thấy trên Trang web.<br>12.7 Công ty không đảm bảo rằng Trang web sẽ tương thích với tất cả phần cứng và phần mềm mà bạn có thể sử dụng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với thiết bị máy tính, phần mềm, dữ liệu hoặc tài sản khác của bạn do việc bạn truy cập, sử dụng Tài liệu hoặc duyệt Trang web.</p>
<p>12.8 Nếu việc bạn sử dụng tài liệu trên trang web dẫn đến nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa hoặc hiệu chỉnh thiết bị, phần mềm hoặc dữ liệu, bạn phải chịu trách nhiệm về mọi chi phí cho việc đó.</p>
<h4>13. KHIẾU NẠI</h4>
<p>13.1 Để giải quyết khiếu nại về Dịch vụ hoặc Trang web, bạn nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Trang web bằng Biểu mẫu liên hệ của Trang web (support@aod.dating).</p>
<h4>14. QUY ĐỊNH CHUNG</h4>
<p>14.1 Công ty có thể chuyển giao hợp đồng, một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng cho nhà thầu phụ. Bạn không được chuyển nhượng, chuyển nhượng, tính phí hoặc xử lý Thỏa thuận hoặc bất kỳ quyền nào của Thỏa thuận dưới đây mà không có sự cho phép bằng văn bản của Trang web.<br>14.2 Quyền truy cập của bạn vào trang web và các dịch vụ của nó sẽ bị chấm dứt ngay lập tức nếu chúng tôi thấy rằng bạn đã vi phạm một hoặc nhiều điểm trong thỏa thuận. Bất kỳ khoản tín dụng còn lại nào được coi là bị mất và sẽ không được hoàn trả.<br>14.3 Các điều khoản và điều kiện này cùng với giá hiện tại, chi tiết liên hệ và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi đặt ra toàn bộ thỏa thuận cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bạn. Không có điều gì được nói bởi bất kỳ người bán nào thay mặt chúng tôi sẽ được hiểu là một biến thể của các điều khoản này hoặc là một đại diện được ủy quyền về bản chất hoặc chất lượng của hàng hóa và dịch vụ do chúng tôi bán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu đại diện như vậy là không đúng sự thật hoặc gây hiểu nhầm.<br>14.4 Nếu không thể thực thi bất kỳ phần nào trong các điều khoản này, bao gồm bất kỳ điều khoản nào mà chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý của mình đối với bạn, khả năng thực thi của bất kỳ phần nào khác trong các điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng.<br>14.5 Bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này bất kể chúng có bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn hay không. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có thể chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này bất kể chúng có bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn hay không.<br>14.5 Thành viên (bởi thành viên có nghĩa là người đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và trả tiền để có thể sử dụng Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi) xác nhận rằng thành viên đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này của trang web . Nếu bạn không hoặc không muốn trở thành thành viên và không chấp nhận các điều khoản này, bạn được hướng dẫn rời khỏi trang ngay lập tức.<br>14.6 Nếu một hoặc một số điểm trong thỏa thuận này xung đột với luật hiện hành tại quốc gia của người dùng, những phần đó của thỏa thuận sẽ bị loại trừ, nhưng những phần khác sẽ được áp dụng đầy đủ.14.1 The company may transfer the agreement, parts thereof or all of its rights and obligations under the agreement to a subcontractor. You may not assign, transfer, charge or otherwise deal with the Agreement or any of its rights hereunder without the written permission of the Website.<br>14.2 Your access to the website and its services will be terminated immediately if we find that you have violated one or more of the points contained in the agreement. Any remaining credits are considered forfeited and will not be paid back.<br>14.3 These terms and conditions together with our current prices, contact details and privacy policy set out the entire agreement for the supply of goods and services to you. Nothing said by any seller on our behalf shall be construed as a variation of these terms or as an authorized representation as to the nature or quality of goods and services sold by us. We are not responsible if such representation is untrue or misleading.<br>14.4 If any part of these terms cannot be enforced, including any provision where we exclude our liability to you, the enforceability of any other part of these terms will not be affected.<br>14.5 You agree to comply with these Terms of Use regardless of whether they are in your native language or not. It is your responsibility to ensure that you can accept and comply with these terms regardless of whether they are in your native language or not.<br>14.5 The member (by a member means the person who has accepted our terms and conditions and paid to be able to use our Services and/or products) certifies that the member has read and agrees to be bound by these terms of use for the website. If you are not or do not want to become a member and do not accept these terms, you are directed to leave the page immediately.<br>14.6 If one or some of the points in this agreement conflict with the laws in force in the user’s country, those parts of the agreement shall be excluded, but the others shall apply in full.</p>

CHUNG

LƯU Ý: Bạn phải ít nhất 18 tuổi để đăng ký hoặc sử dụng trang web này. HÀNH ĐỘNG HOẶC VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY BỞI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI BỊ NGHIÊM CẤM.

THÔNG BÁO CHO NGƯỜI DÙNG

Các điều khoản và điều kiện này do AOD ban hành.

1. GIỚI THIỆU

1.1 Bằng cách sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận toàn bộ các điều khoản. Nếu bạn không chấp nhận đầy đủ các điều khoản này, bạn phải rời khỏi trang web ngay lập tức.

1.2 Bạn chịu trách nhiệm truy cập Trang web và việc truy cập đó có thể liên quan đến các khoản phí từ bên thứ ba (ví dụ: Nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc Nhà khai thác điện thoại). Bạn chịu trách nhiệm cho những khoản phí này. Ngoài ra, bạn phải cung cấp và chịu trách nhiệm về tất cả các thiết bị cần thiết để truy cập Trang web.

1.3 Công ty không đảm bảo rằng Trang web an toàn, khả dụng liên tục – không bị gián đoạn hoặc chậm trễ – và hoàn toàn không có lỗi 100% thời gian. Công ty không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vi phạm bảo mật, gián đoạn hoặc chậm trễ hoặc lỗi nào mà bạn có thể gặp phải trên Trang web ngoài những điều được quy định trong các Điều khoản này.

1.4 Quyền truy cập vào trang web có thể bị tạm dừng mà không cần thông báo trong trường hợp lỗi hệ thống, bảo trì hoặc sửa chữa hoặc vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của AOD.

1.5 Công ty có quyền sửa đổi và xóa tạm thời hoặc vĩnh viễn Trang web (hoặc bất kỳ phần nào của Trang web) có hoặc không có thông báo và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi hoặc thu hồi Trang web nào. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này (“Thỏa thuận”) một cách cẩn thận. Thỏa thuận đặt ra các điều khoản mà các dịch vụ web (“Dịch vụ”) được chúng tôi cung cấp cho bạn và áp dụng cho toàn bộ nội dung của trang web dưới tên miền aod.dating (“Trang web”) và bất kỳ thư từ nào của e-mail giữa bạn và chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận trước khi sử dụng trang web này.

2. QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để:
2.1 Thay đổi các điều khoản của thỏa thuận.

2.1.2 Sửa đổi Trang web, bao gồm loại bỏ hoặc ngừng bất kỳ nội dung hoặc chức năng nào của Trang web. Hoặc
2.1.3 Thay đổi mọi khoản phí thành viên hoặc các khoản phí khác khi sử dụng Trang web và các tính năng của Trang web.
2.2 Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngay khi có thông báo về thay đổi mà chúng tôi có thể cung cấp bằng các phương tiện, bao gồm nhưng không giới hạn, đăng trên Trang web, email hoặc thay đổi trực tiếp đối với Thỏa thuận. Việc bạn sử dụng Trang web sau khi có thông báo như vậy sẽ được coi là chấp nhận các thay đổi. Hãy nhớ xem lại Thỏa thuận này định kỳ để đảm bảo biết được phiên bản mới nhất. Theo yêu cầu của chúng tôi, bạn đồng ý ký một phiên bản phi điện tử của Thỏa thuận này.

3. ĐĂNG KÝ

3.1 To become a member, you must register with us. When and if you register to become a member, you agree to provide accurate, current and complete information about yourself as requested on our registration form (“Registration Data”) and to maintain and update your information to keep it accurate, current and complete. You agree that we can rely on your Registration Data being accurate, current and complete. You acknowledge that if your registration data is untrue, inaccurate, out of date or incomplete in any respect, the Company reserves the right to terminate the Agreement and your use of the Website. This does not mean that you are entitled to a refund of any paid or remaining unused fees.

3.2 When you register, you are required to provide sufficient information for you to be at least 18 years old. By becoming a member, you represent and warrant that you are at least 18 years of age, which is the minimum age required to become a member. However, we cannot guarantee that each member is at least the minimum age, and we do not accept responsibility or liability for any content, communications or other use or access to the Site by persons under the age of 18 who violate these Terms.

3.3 Both you and the company can cancel your membership. If you cancel your membership by no longer using the service or stop paying to use it, the company deletes the member’s profile after six months of inactivity on the part of the member. If a member wants to have their profile deleted more quickly, the company must be contacted via e-mail (admin@aod.dating). Paid and unused fees are not refunded. We reserve the right to immediately suspend or terminate your access to the Service, without prior notice, if any violations of this agreement are brought to our attention.

3.4 Your membership in the Service is for your own, personal use. You may not allow others to use your membership, and you may not assign or otherwise transfer your account to any other person or entity.

4. ĐĂNG KÝ (phần 2)

4.1 Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu chọn tên người dùng và mật khẩu. Chúng tôi có thể từ chối cấp một số tên người dùng mạo danh người khác, hoặc có thể là bất hợp pháp, đang hoặc có thể được bảo vệ bởi nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác, thô tục hoặc xúc phạm hoặc có thể gây nhầm lẫn, theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật và sử dụng tên người dùng và mật khẩu của mình và đồng ý không chuyển giao hoặc chuyển tiếp việc sử dụng hoặc truy cập Trang web của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của mình không còn an toàn nữa, bạn phải ngay lập tức thay đổi mật khẩu bằng cách cập nhật thông tin tài khoản của mình, có sẵn trên trang sau khi bạn đăng nhập vào trang web và thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi (admin@aod.com ). BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÊN NGƯỜI DÙNG VÀ MẬT KHẨU CỦA BẠN VÀ TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG VIỆC ĐƯỢC TIẾN HÀNH TỪ TÀI KHOẢN CỦA BẠN và về việc hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn để ngăn chặn truy cập trái phép sau khi đăng ký.

5. THANH TOÁN

5.1 Phí của chúng tôi được quy định trên trang web của chúng tôi theo thời gian. Các khoản phí phải trả trước đầy đủ và được thanh toán thông qua việc mua cái gọi là tín dụng. Các khoản tín dụng chưa sử dụng đã mua không thể đổi được.
5.2 Khi bạn đăng ký các Dịch vụ khác nhau của chúng tôi, chi tiết đăng ký người dùng và xác nhận thanh toán của bạn, trong đó có tham chiếu thanh toán của bạn, sẽ được gửi. Bạn phải giữ một bản sao của thông tin này vì nó có thể được yêu cầu nếu bạn muốn khẳng định quyền của mình đối với chúng tôi. Trên bảng sao kê ngân hàng của bạn, khoản thanh toán cho chúng tôi sẽ được ghi là “AOD”

5.3 Chúng tôi chấp nhận bồi hoàn cho các dịch vụ mà chúng tôi hoặc bên thứ ba đã sử dụng để phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ và chúng tôi không thành công trong việc chuyển nhượng. Việc hoàn trả diễn ra dưới hình thức nạp tín dụng vào số tiền tương ứng hoặc, theo cách khác, một sản phẩm/dịch vụ thay thế được bạn chấp thuận. Xin lưu ý rằng điều này không áp dụng cho các điều kiện quy định tại điểm 1.3 và 1.4 ở trên.

5.4 Trong trường hợp:
5.4.1 Chúng tôi không thể xử lý chi tiết thanh toán của bạn trong vòng ba ngày kể từ ngày đến hạn.
5.4.2 Thanh toán của bạn bị từ chối, hoặc
5.4.3 Phương thức thanh toán của bạn không được chấp thuận
Các dịch vụ được chấm dứt tự động.

6. TRÌNH DIỄN TRỰC TUYẾN

Là người dùng dịch vụ/dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý:
6.1 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin bạn xuất bản hoặc hiển thị
(sau đây gọi là “bài viết”) trên Dịch vụ hoặc truyền tới các thành viên khác.
6.1.2 Bạn sẽ không đăng lên Dịch vụ, đăng hoặc truyền cho các thành viên hoặc nhân viên khác,
bất kỳ hành vi có hại, không chính xác, lạm dụng, tục tĩu, gây khó chịu, định hướng tình dục,
tài liệu đe dọa, quấy rối, phân biệt chủng tộc hoặc bất hợp pháp hoặc tài liệu vi phạm hoặc xúc phạm
quyền của một bên khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ và
quyền riêng tư và công khai).
6.1.3 Bạn sẽ sử dụng Dịch vụ theo cách tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn sẽ không bao gồm bất kỳ số điện thoại, địa chỉ đường phố, họ, địa chỉ web, địa chỉ email, tài liệu tham khảo xúc phạm hoặc ngôn ngữ xúc phạm hoặc bất kỳ thông tin bí mật nào của bất kỳ bên thứ ba nào trong hồ sơ của bạn. Bạn sẽ không đăng bất kỳ video, ảnh hoặc hình ảnh nào khác có chứa thông tin cá nhân hoặc có nội dung khiêu dâm hoặc phản cảm. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, từ chối hồ sơ, video, ảnh hoặc hình ảnh không tuân thủ các điều cấm sau:
6.1.4 (a) Bạn sẽ không mạo danh bất kỳ người nào khác hoặc đại diện của một công ty hoặc tổ chức mà bạn không được phép đại diện.
(b) Bạn sẽ không “theo dõi” hoặc quấy rối bất kỳ người nào;
(c) Bạn sẽ không tham gia quảng cáo hoặc lôi kéo các thành viên khác mua hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua Dịch vụ. Bạn sẽ không gửi bất kỳ thư dây chuyền, thư rác hoặc thư rác nào cho các thành viên khác.
(d) Bạn sẽ không bày tỏ hoặc ngụ ý rằng bất kỳ tuyên bố nào bạn đưa ra đều được chúng tôi chứng thực mà không có sự đồng ý cụ thể bằng văn bản của chúng tôi.
(e) Bạn sẽ không thu thập dữ liệu cá nhân về các thành viên khác, cho dù vì lý do thương mại hay riêng tư, mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ.
(f) Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, trình thu thập thông tin, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất trang web hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động nào khác để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc bằng bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Trang web hoặc Nội dung của nó;
(g) Bạn sẽ không đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu đối với hành động đó.
(h) Bạn không xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền nhãn hiệu nào khác có trong Trang web.
(i) Bạn sẽ không làm gián đoạn hoặc cố gắng tấn công Dịch vụ hoặc Trang web hoặc các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc Trang web.
(j) Bạn không đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào. Nếu điều gì đó như thế này được phát hiện, bạn sẽ bị đình chỉ ngay lập tức và một quy trình pháp lý sẽ được bắt đầu bất kể bạn có biết về cuộc tấn công hay không, tất cả đều tuân theo quy tắc được mô tả trong phần 4.1 của Điều khoản sử dụng này.
(k) Bạn sẽ không sao chép, nhúng Trang web vào iframe hoặc tương tự hoặc “nhân bản” bất kỳ phần nào của Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc mã hoặc o

As a user of our service/services, you agree to:
6.1 You are solely responsible for the content or information you publish or display
(hereinafter “posts”) on the Service or transmit to other members.
6.1.2 You will not post to the Service, post or transmit to other members or employees,
any harmful, inaccurate, abusive, obscene, offensive, sexually-oriented,
threatening, harassing, racist or illegal material or material that violates or offends
another party’s rights (including, but not limited to, intellectual property rights and
rights of privacy and publicity).
6.1.3 You will use the Service in a manner that complies with all applicable laws and regulations. You will not include any phone numbers, street addresses, last names, web addresses, email addresses, offensive references or offensive language or any confidential information of any third party in your profile. You will not post any videos, photographs, or other images that contain personal information or have pornographic or otherwise objectionable content. We reserve the right, but have no obligation, to reject a profile, video, photo or image that does not comply with the following prohibitions:
6.1.4 (a) You will not impersonate any other person or representative of a company or organization you are not authorized to represent.
(b) You will not “stalk” or otherwise harass any person;
(c) You will not engage in advertising or solicitation of other members to buy or sell products or services through the Service. You will not send any chain letters, junk mail or spam to other members.
(d) You will not express or imply that any statement you make is endorsed by us without our specific written consent.
(e) You will not collect personal data about other members, whether for commercial or private reasons, without their express consent.
(f) You will not use any robot, spider, website search/retrieval application or other manual or automatic device or process to retrieve, index, “data mine” or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Website or its content;
(g) You will not post, distribute or in any way reproduce any copyrighted material, trademarks or other proprietary information without the owner’s consent to such action.
(h) You do not remove any copyright, trademark or other trademark rights contained in the Website.
(i) You will not disrupt or attempt to hack the Services or the Website or the servers or networks connected to the Services or the Website.
(j) You do not post, or otherwise transmit any material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment. If something like this is detected, you will be immediately suspended and a legal process will be initiated regardless of whether you are aware of the attack or not, all according to the rule described in section 4.1 of these Terms of Use.
(k) You will not copy, embed the Website in an iframe or similar or “mirror” any part of the Website without our written permission. You shall not use any meta tags or code or o

7. NỘI DUNG TRỰC TUYẾN7.

1 Các ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, ưu đãi hoặc thông tin hoặc nội dung khác được cung cấp thông qua Dịch vụ là của Thành viên tương ứng chứ không phải của Trang web và không nên dựa vào trong bất kỳ tranh chấp nào. Tất cả các thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung mà mình lan truyền. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin nào trên Dịch vụ và không chấp nhận cũng như xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào. Trang web trong mọi trường hợp không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại do sự phụ thuộc của bất kỳ ai vào thông tin hoặc nội dung khác được xuất bản trên Dịch vụ hoặc được truyền đến các thành viên.
7.2 Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên khác được điều hành bởi các bên không phải là Công ty. Việc Công ty đưa vào các siêu liên kết đến các trang web đó không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào đối với tài liệu trên các trang web đó hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành của chúng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác hoặc không phù hợp của bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn trên hoặc thông qua các trang web khác hoặc đối với các hoạt động hoặc chính sách của các trang web đó hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào.
7.3 Liên kết đến các trang web của bên thứ ba trên trang web này chỉ được cung cấp dưới dạng dịch vụ. Nó có thể là các nhà quảng cáo và như vậy. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi trang web. Nếu bạn quyết định tiếp tục với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với trang web của Công ty, thì bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Chúng tôi không cung cấp thông tin về bạn hoặc thông tin cá nhân* của bạn cho bên thứ ba và do đó không thể chịu trách nhiệm về cách họ xử lý thông tin mà bạn có thể cung cấp cho họ.
*Chúng tôi sử dụng một số công ty bên thứ ba để có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm thông qua trang web của chúng tôi. Trong những trường hợp đó, chúng tôi cung cấp cho họ thông tin về bạn mà họ cần để có thể thực hiện nhiệm vụ. Thông tin về thẻ thanh toán của bạn được chuyển trực tiếp đến nền tảng đổi thẻ mà chúng tôi sử dụng và do đó chúng tôi không thể đọc, lưu hoặc chuyển cho bên khác.

8. CẢNH BÁO – QUAN TRỌNG

8.1 Có thể các thành viên hoặc người dùng khác (bao gồm cả người dùng trái phép hoặc “tin tặc”) có thể gửi hoặc truyền tài liệu xúc phạm hoặc tục tĩu trên Dịch vụ và bạn có thể vô tình tiếp xúc với những tài liệu xúc phạm và tục tĩu đó. Người khác cũng có thể có được thông tin cá nhân về bạn do bạn sử dụng Dịch vụ và người nhận sử dụng thông tin đó để quấy rối hoặc làm hại bạn. Trang web không chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn có thể đã tiết lộ trên Dịch vụ. Vui lòng chọn cẩn thận loại thông tin bạn đăng trên Dịch vụ hoặc tiết lộ cho người khác.
8.2 Trang web có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát tài liệu được đăng trong bất kỳ khu vực nào của Dịch vụ. Trang web có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xóa bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc được coi là vi phạm luật pháp hoặc Thỏa thuận này. Bất kể quyền này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của các tài liệu bạn gửi đến bất kỳ khu vực nào của Dịch vụ và các thông điệp email cá nhân của bạn. Email và “trò chuyện” được gửi giữa bạn và các thành viên khác không nhằm mục đích xem công khai sẽ được Trang web coi là riêng tư trong phạm vi yêu cầu của luật hiện hành và các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại trên một phần của Trang web.

9. QUYỀN SỞ HỮU

9.1 Trang web, thiết kế, bố cục, giao diện, đồ họa và tất cả phần mềm cần thiết được sử dụng liên quan đến Dịch vụ và Trang web là tài sản độc quyền của Công ty
9.2 Bất kỳ nội dung nào có trong quảng cáo được tài trợ hoặc thông tin được cung cấp cho bạn thông qua Trang web đều được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu khác.
9.3 Trừ khi có quy định khác, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả tài liệu trên Trang web thuộc sở hữu của [hoặc được cấp phép cho Công ty]. Ngoài ra, các thành viên khác có thể đăng thông tin có bản quyền, thông tin này đã được đăng ký bản quyền, bất kể thông tin đó có được xác định là có bản quyền hay không. Ngoại trừ thông tin công khai hoặc thông tin mà bạn đã được phép, bạn không được sao chép, sửa đổi, xuất bản, truyền, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc bán thông tin độc quyền đó.
9.4 Bằng cách gửi thông tin hoặc nội dung đến bất kỳ khu vực nào của Trang web, bạn tự động cấp và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp cho Trang web và các thành viên khác giấy phép toàn cầu không thể hủy ngang, vĩnh viễn, không độc quyền, được thanh toán đầy đủ để sử dụng, sao chép, thực hiện, hiển thị và phân phối thông tin và nội dung đó cũng như chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác thông tin và nội dung đó, đồng thời cấp và phê duyệt các giấy phép phụ như đã nói ở trên.

10. CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

10.1 Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu các thành viên của mình cũng làm như vậy. Nếu bạn tin rằng một bản sao tác phẩm của bạn có sẵn trên Trang web mà không có sự đồng ý của bạn hoặc vi phạm bản quyền đã xảy ra, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:
10.1.1 Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn khiếu nại đã bị vi phạm.
10.1.2 Chi tiết về vị trí của tài liệu vi phạm trên trang web;
10.1.3 Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn
10.1.4 Một tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tác phẩm trên Trang web không được phép của chủ bản quyền hoặc bất kỳ ai có quyền hành động thay mặt họ hoặc hợp pháp và
10.1.5 Bạn tuyên bố rằng thông tin bạn cung cấp liên quan đến vi phạm bản quyền là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt họ.

11. INTEGRITY POLICY

11.1 We respect your personal information and undertake to comply with all applicable data protection legislation in jurisdictions where our server is located, subject to the website’s privacy policy.
11.2 The personal information (including sensitive personal information) you provide to us is stored on our server. You consent to us using this information to build a profile of your interests, preferences and browsing patterns and allow you to participate in the Website. All members also agree to uphold and abide by our privacy policy and the terms of them.
11.3 The information we collect about you is, not limited to, but mainly consists of the information you provide when registering on our Service. We also collect information about your web browsing pattern, this in order to be able to develop our Service to be better adapted to your needs and wishes. We also collect information about your number of credits and last login. This is to be able to determine when your membership with us ends.
11.4 We use, among other things, cookies to be able to collect this information. You can turn off the use of cookies for individual web pages, for example ours, in your browser, but then risk a worse experience of the Service.
11.5 Information on your payment card/bank card will never reach the company. Referring to the above, you agree, with your acceptance of our terms of use, never to accuse or take the Company to court for any leakage of your bank card details.
11.6 We promise never to resell the information we have about you. However, we may have offers on our website that include collaboration with third parties. For example, the purchase of a certain service or product. In order to complete this service, we usually have to provide your name, address and phone number. You accept that we release this information and disclaim all responsibility for how third parties may use this information.

12. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

12.1 Bằng cách truy cập Trang web, bạn chấp nhận rằng Công ty hoặc nhân viên của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với: nội dung có trên hoặc bị bỏ qua trên Trang web. Bất kể nội dung không đầy đủ, lỗi thời hoặc không chính xác. Công ty cũng không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ vi-rút hoặc khiếm khuyết nào có thể xuất hiện trên trang web và ảnh hưởng đến máy tính, thông tin hoặc trải nghiệm Dịch vụ của khách truy cập.
12.2 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra do những gì bạn đã làm hoặc không làm do những gì bạn đọc, xem hoặc nghe từ bất kỳ tài liệu nào hoặc bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi.
12.3 Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót nào (bao gồm cả lỗi đánh máy) hoặc thiếu sót hoặc đối với kết quả thu được từ việc sử dụng Trang web hoặc nội dung của Trang web. TRANG WEB CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ VIỆC CHẤM DỨT, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, TRONG BẤT KỲ GIAO TIẾP NÀO VỚI TRANG WEB HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA TRANG WEB HOẶC CÁCH KHÁC VỚI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRANG WEB. Trang web ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRANG WEB TUYÊN BỐ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI ĐIỆN THOẠI HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC, BAO GỒM PHẠM VI KẾT NỐI INTERNET VÀ CÁC DỊCH VỤ TƯƠNG TỰ.
12.4 Các quan điểm thể hiện trên Trang web không nhất thiết phản ánh quan điểm của Công ty. Bất kỳ nội dung và bất kỳ lời khuyên nào nhận được thông qua Trang web đều không nhằm mục đích và không nên được dựa vào cho bất kỳ quyết định cá nhân, nghề nghiệp, pháp lý hoặc tôn giáo nào mà bạn có thể muốn đưa ra. Thay vào đó, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của một công ty hoặc tổ chức chuyên nghiệp phù hợp để nhận được lời khuyên cụ thể phù hợp với tình huống của bạn.
12.5 Tài liệu trên Trang web có thể dễ bị hỏng dữ liệu, bị chặn và thay đổi trái phép mà Công ty không chịu trách nhiệm. Công ty không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với sự hiện diện của bất kỳ vi-rút máy tính nào có trong bất kỳ tài liệu nào trên Trang web, cho dù đã đọc, xem, nghe, sao chép, tải xuống, in hoặc truy cập theo cách khác. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do vi-rút máy tính có trong bất kỳ tài liệu nào trên Trang web gây ra.
12.6 Quảng cáo (bao gồm quảng cáo biểu ngữ và cửa sổ bật lên) xuất hiện trên Trang web không ngụ ý xác nhận các dịch vụ hoặc sản phẩm được quảng cáo. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được quảng cáo, cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào đối với thiết bị máy tính, phần mềm, dữ liệu hoặc tài sản khác của bạn do bạn truy cập hoặc nhấp vào quảng cáo của bên thứ ba được tìm thấy trên Trang web.
12.7 Công ty không đảm bảo rằng Trang web sẽ tương thích với tất cả phần cứng và phần mềm mà bạn có thể sử dụng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với thiết bị máy tính, phần mềm, dữ liệu hoặc tài sản khác của bạn do việc bạn truy cập, sử dụng Tài liệu hoặc duyệt Trang web.

12.8 Nếu việc bạn sử dụng tài liệu trên trang web dẫn đến nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa hoặc hiệu chỉnh thiết bị, phần mềm hoặc dữ liệu, bạn phải chịu trách nhiệm về mọi chi phí cho việc đó.

13. KHIẾU NẠI

13.1 Để giải quyết khiếu nại về Dịch vụ hoặc Trang web, bạn nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Trang web bằng Biểu mẫu liên hệ của Trang web (support@aod.dating).

14. QUY ĐỊNH CHUNG

14.1 Công ty có thể chuyển giao hợp đồng, một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng cho nhà thầu phụ. Bạn không được chuyển nhượng, chuyển nhượng, tính phí hoặc xử lý Thỏa thuận hoặc bất kỳ quyền nào của Thỏa thuận dưới đây mà không có sự cho phép bằng văn bản của Trang web.
14.2 Quyền truy cập của bạn vào trang web và các dịch vụ của nó sẽ bị chấm dứt ngay lập tức nếu chúng tôi thấy rằng bạn đã vi phạm một hoặc nhiều điểm trong thỏa thuận. Bất kỳ khoản tín dụng còn lại nào được coi là bị mất và sẽ không được hoàn trả.
14.3 Các điều khoản và điều kiện này cùng với giá hiện tại, chi tiết liên hệ và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi đặt ra toàn bộ thỏa thuận cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bạn. Không có điều gì được nói bởi bất kỳ người bán nào thay mặt chúng tôi sẽ được hiểu là một biến thể của các điều khoản này hoặc là một đại diện được ủy quyền về bản chất hoặc chất lượng của hàng hóa và dịch vụ do chúng tôi bán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu đại diện như vậy là không đúng sự thật hoặc gây hiểu nhầm.
14.4 Nếu không thể thực thi bất kỳ phần nào trong các điều khoản này, bao gồm bất kỳ điều khoản nào mà chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý của mình đối với bạn, khả năng thực thi của bất kỳ phần nào khác trong các điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng.
14.5 Bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này bất kể chúng có bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn hay không. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có thể chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này bất kể chúng có bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn hay không.
14.5 Thành viên (bởi thành viên có nghĩa là người đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và trả tiền để có thể sử dụng Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi) xác nhận rằng thành viên đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này của trang web . Nếu bạn không hoặc không muốn trở thành thành viên và không chấp nhận các điều khoản này, bạn được hướng dẫn rời khỏi trang ngay lập tức.
14.6 Nếu một hoặc một số điểm trong thỏa thuận này xung đột với luật hiện hành tại quốc gia của người dùng, những phần đó của thỏa thuận sẽ bị loại trừ, nhưng những phần khác sẽ được áp dụng đầy đủ.14.1 The company may transfer the agreement, parts thereof or all of its rights and obligations under the agreement to a subcontractor. You may not assign, transfer, charge or otherwise deal with the Agreement or any of its rights hereunder without the written permission of the Website.
14.2 Your access to the website and its services will be terminated immediately if we find that you have violated one or more of the points contained in the agreement. Any remaining credits are considered forfeited and will not be paid back.
14.3 These terms and conditions together with our current prices, contact details and privacy policy set out the entire agreement for the supply of goods and services to you. Nothing said by any seller on our behalf shall be construed as a variation of these terms or as an authorized representation as to the nature or quality of goods and services sold by us. We are not responsible if such representation is untrue or misleading.
14.4 If any part of these terms cannot be enforced, including any provision where we exclude our liability to you, the enforceability of any other part of these terms will not be affected.
14.5 You agree to comply with these Terms of Use regardless of whether they are in your native language or not. It is your responsibility to ensure that you can accept and comply with these terms regardless of whether they are in your native language or not.
14.5 The member (by a member means the person who has accepted our terms and conditions and paid to be able to use our Services and/or products) certifies that the member has read and agrees to be bound by these terms of use for the website. If you are not or do not want to become a member and do not accept these terms, you are directed to leave the page immediately.
14.6 If one or some of the points in this agreement conflict with the laws in force in the user’s country, those parts of the agreement shall be excluded, but the others shall apply in full.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *