Zasady i warunki

Możesz przeczytać o naszej polityce ochrony danych Tutaj!

OGÓLNY

UWAGA: Aby zarejestrować się na tej stronie lub z niej korzystać, musisz mieć ukończone 18 lat. DZIAŁANIE LUB KORZYSTANIE Z TEJ STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI PRZEZ OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA JEST SUROWO ZABRONIONE.

UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA

Niniejsze warunki są wydawane przez AOD.

1. WSTĘP

1.1 Korzystanie z dowolnej części witryny oznacza akceptację warunków w całości. Jeśli nie akceptujesz tych warunków w całości, musisz natychmiast opuścić witrynę.

1.2 Jesteś odpowiedzialny za dostęp do Witryny, a dostęp ten może wiązać się z opłatami od stron trzecich (np. dostawcy usług internetowych lub operatora telefonicznego). Jesteś odpowiedzialny za te opłaty. Ponadto musisz zapewnić i być odpowiedzialnym za cały sprzęt potrzebny do uzyskania dostępu do Witryny.

1.3 Firma nie gwarantuje, że Witryna jest bezpieczna, stale dostępna – bez przerw i opóźnień – oraz całkowicie wolna od błędów przez 100% czasu. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa, przerwy lub opóźnienia lub błędy, które możesz napotkać w Witrynie, inne niż określone w niniejszych Warunkach.

1.4 Dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez powiadomienia w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn niezależnych od AOD.

1.5 Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania i tymczasowego lub trwałego usuwania Witryny (lub dowolnej jej części) za powiadomieniem lub bez i nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje lub wycofanie Witryny. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania („Umowa”). Umowa określa zasady świadczenia przez nas usług internetowych („Usługi”) i dotyczy całej zawartości serwisu internetowego pod nazwą domeny aod.dating („Serwis”) oraz wszelkiej korespondencji prowadzonej przez e-mail między tobą a nami. Przed skorzystaniem z tej witryny należy uważnie przeczytać umowę.

2. NASZE PRAWA

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do:
2.1 Zmień warunki umowy.

2.1.2 Modyfikować Witrynę, w tym eliminować lub przerywać jakąkolwiek zawartość lub funkcjonalność Witryny. Lub
2.1.3 Zmieniać opłaty członkowskie lub inne opłaty za korzystanie z Witryny i jej funkcji.
2.2 Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w niniejszej Umowie, wejdą w życie natychmiast po powiadomieniu o zmianie, które możemy przekazać za pomocą, między innymi, postów na Stronie internetowej, wiadomości e-mail lub zmian bezpośrednio w Umowie. Korzystanie z Witryny po takim powiadomieniu będzie równoznaczne z akceptacją zmian. Pamiętaj, aby okresowo przeglądać niniejszą Umowę, aby upewnić się, że znasz najbardziej aktualną wersję. Na naszą prośbę wyrażasz zgodę na podpisanie niniejszej Umowy w wersji innej niż elektroniczna.

3. REJESTRACJA

3.1 Aby zostać członkiem, musisz się u nas zarejestrować. Kiedy i jeśli zarejestrujesz się, aby zostać członkiem, zgadzasz się podać dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie, zgodnie z wymaganiami w naszym formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracyjne”) oraz zachować i aktualizować swoje informacje, aby były dokładne, aktualne i kompletne. Zgadzasz się, że możemy polegać na dokładności, aktualności i kompletności Twoich danych rejestracyjnych. Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli Twoje dane rejestracyjne są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne pod jakimkolwiek względem, Firma zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy i możliwości korzystania z Witryny. Nie oznacza to, że masz prawo do zwrotu jakichkolwiek zapłaconych lub niewykorzystanych opłat.

3.2 Podczas rejestracji musisz podać wystarczające informacje, aby mieć ukończone 18 lat. Stając się członkiem, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat, czyli minimalny wiek wymagany do zostania członkiem. Nie możemy jednak zagwarantować, że każdy członek jest co najmniej w minimalnym wieku i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, komunikację lub inne wykorzystanie lub dostęp do Witryny przez osoby poniżej 18 roku życia, które naruszają niniejsze Warunki.

3.3 Zarówno Ty, jak i firma możecie zrezygnować z członkostwa. Jeśli anulujesz członkostwo, zaprzestając korzystania z usługi lub przestając płacić za korzystanie z niej, firma usunie profil członka po sześciu miesiącach braku aktywności ze strony członka. Jeśli członek chce, aby jego profil został usunięty szybciej, należy skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej (admin@aod.dating). Wniesione i niewykorzystane opłaty nie podlegają zwrotowi. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zablokowania dostępu do Usługi bez uprzedniego powiadomienia, jeśli zwrócimy naszą uwagę na jakiekolwiek naruszenia niniejszej umowy.

3.4 Twoje członkostwo w Usłudze jest przeznaczone na Twój własny, osobisty użytek. Nie możesz zezwalać innym na korzystanie z Twojego członkostwa i nie możesz przypisać ani w inny sposób przenieść swojego konta na inną osobę lub podmiot.4.1 W ramach procesu rejestracji zostaniesz poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła. Możemy odmówić przyznania niektórych nazw użytkownika, które podszywają się pod kogoś innego, są lub mogą być nielegalne, są lub mogą być chronione znakiem towarowym lub innymi prawami własności, są wulgarne lub w inny sposób obraźliwe lub mogą powodować zamieszanie, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem. Jesteś odpowiedzialny za poufność i wykorzystanie swojej nazwy użytkownika i hasła oraz zgadzasz się nie przekazywać ani nie przekazywać korzystania z Witryny ani dostępu do niej osobom trzecim. Jeśli masz powody sądzić, że Twoje konto nie jest już bezpieczne, musisz natychmiast zmienić hasło, aktualizując informacje o koncie, dostępne na stronie po zalogowaniu się do serwisu i niezwłocznie powiadomić nas, wysyłając do nas wiadomość e-mail (admin@aod.com ). UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NAZWĘ UŻYTKOWNIKA I HASŁO ORAZ ZA WSZELKIE DZIAŁANIA I DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONĄ ZA POMOCĄ TWOJEGO KONTA oraz za ograniczenie dostępu do komputera w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi po rejestracji.

4. REJESTRACJA (część 2)

4.1 W ramach procesu rejestracji zostaniesz poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła. Możemy odmówić przyznania niektórych nazw użytkownika, które podszywają się pod kogoś innego, są lub mogą być nielegalne, są lub mogą być chronione znakiem towarowym lub innymi prawami własności, są wulgarne lub w inny sposób obraźliwe lub mogą powodować zamieszanie, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem. Jesteś odpowiedzialny za poufność i wykorzystanie swojej nazwy użytkownika i hasła oraz zgadzasz się nie przekazywać ani nie przekazywać korzystania z Witryny ani dostępu do niej osobom trzecim. Jeśli masz powody sądzić, że Twoje konto nie jest już bezpieczne, musisz natychmiast zmienić hasło, aktualizując informacje o koncie, dostępne na stronie po zalogowaniu się do serwisu i niezwłocznie powiadomić nas, wysyłając do nas wiadomość e-mail (admin@aod.com ). UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NAZWĘ UŻYTKOWNIKA I HASŁO ORAZ ZA WSZELKIE DZIAŁANIA I DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONĄ ZA POMOCĄ TWOJEGO KONTA oraz za ograniczenie dostępu do komputera w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi po rejestracji.

5. PŁATNOŚĆ

5.1 Nasze opłaty są okresowo określone na naszej stronie internetowej. Opłaty pobierane są w całości z góry i uiszczane poprzez zakup tzw. kredytów. Zakupione niewykorzystane kredyty nie podlegają zwrotowi.
5.2 Kiedy zarejestrujesz się w naszych różnych Usługach, zostaną wysłane Twoje dane rejestracyjne użytkownika i potwierdzenie płatności, które zawiera numer referencyjny płatności. Musisz zachować kopię tych informacji, ponieważ może to być wymagane, jeśli chcesz dochodzić swoich praw wobec nas. Na wyciągu bankowym płatność dla nas zostanie odnotowana jako „AOD”

5.3 Akceptujemy zwrot kosztów za usługi, z których korzystaliśmy my lub osoby trzecie w celu dostarczenia produktu lub usługi i nie udaje nam się wykonać cesji. Zwrot następuje w formie doładowania kredytów do odpowiedniej kwoty lub alternatywnie zatwierdzonego przez Państwa produktu/usługi zastępczej. Należy pamiętać, że nie dotyczy to warunków określonych w punktach 1.3 i 1.4 powyżej.

5.4 W przypadku gdy:
5.4.1 Nie możemy przetworzyć danych dotyczących płatności w ciągu trzech dni od terminu płatności.
5.4.2 Twoja płatność została odrzucona lub
5.4.3 Twoja metoda płatności nie została zatwierdzona
Usługi są przerywane automatycznie.

6. DZIAŁALNOŚĆ W INTERNECIE

Jako użytkownik naszego serwisu/usług zgadzasz się na:
6.1 Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treści lub informacje, które publikujesz lub wyświetlasz
(dalej „posty”) w Serwisie lub przekazywać innym członkom.
6.1.2 Nie będziesz publikować w Serwisie, publikować ani przekazywać innym członkom lub pracownikom,
wszelkie szkodliwe, niedokładne, obraźliwe, obsceniczne, obraźliwe, zorientowane seksualnie,
groźby, nękanie, rasistowskie lub nielegalne materiały lub materiały, które naruszają lub obrażają
prawa innej strony (w tym między innymi prawa własności intelektualnej i
prawa do prywatności i wizerunku).
6.1.3 Będziesz korzystać z Usługi w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Nie będziesz podawać żadnych numerów telefonów, adresów, nazwisk, adresów internetowych, adresów e-mail, obraźliwych odniesień lub obraźliwego języka ani żadnych poufnych informacji osób trzecich w swoim profilu. Nie będziesz publikować żadnych filmów, zdjęć ani innych obrazów, które zawierają dane osobowe lub mają treści pornograficzne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do odrzucenia profilu, filmu, zdjęcia lub obrazu, który nie spełnia następujących zakazów:
6.1.4 (a) Nie będziesz podszywać się pod inną osobę lub przedstawiciela firmy lub organizacji, do której reprezentowania nie jesteś upoważniony.
(b) Nie będziesz „prześladować” ani w inny sposób nękać żadnej osoby;
(c) Nie będziesz angażować się w reklamę lub nakłanianie innych członków do kupowania lub sprzedawania produktów lub usług za pośrednictwem Usługi. Nie będziesz wysyłać żadnych łańcuszków, wiadomości-śmieci ani spamu do innych członków.
(d) Użytkownik nie będzie wyrażał ani sugerował, że jakiekolwiek złożone przez niego oświadczenie jest przez nas popierane bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
(e) Nie będziesz gromadzić danych osobowych innych członków, czy to w celach komercyjnych, czy prywatnych, bez ich wyraźnej zgody.
(f) Nie będziesz używać żadnego robota, pająka, aplikacji do wyszukiwania/pobierania stron internetowych ani innych ręcznych lub automatycznych urządzeń lub procesów do wyszukiwania, indeksowania, „kopalni danych” lub w jakikolwiek sposób odtwarzać lub obchodzić strukturę nawigacyjną lub prezentację Witryny lub jego zawartość;
(g) Nie będziesz publikować, rozpowszechniać ani w żaden sposób reprodukować żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych ani innych informacji zastrzeżonych bez zgody właściciela na takie działanie.
(h) Nie usuwasz żadnych praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw do znaków towarowych zawartych w Witrynie.
(i) Nie będziesz zakłócać ani podejmować prób hakowania Usług lub Witryny lub serwerów lub sieci połączonych z Usługami lub Witryną.
(j) Użytkownik nie publikuje ani nie przekazuje w inny sposób żadnych materiałów, które zawierają wirusy programowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego. Jeśli coś takiego zostanie wykryte, zostaniesz natychmiast zawieszony i zostanie wszczęty proces prawny, niezależnie od tego, czy jesteś świadomy ataku, czy nie, wszystko zgodnie z zasadą opisaną w punkcie 4.1 niniejszych Warunków użytkowania.
(k) Nie będziesz kopiować, osadzać Witryny w ramce iframe lub podobnej ani „kopiować” żadnej części Witryny bez naszej pisemnej zgody. Nie wolno używać żadnych metatagów, kodu ani innych części w celu kradzieży danych lub zmiany czegokolwiek w witrynie.7.1 Opinie, porady, oświadczenia, oferty lub inne informacje lub treści udostępniane za pośrednictwem Usługi należą do odpowiedniego Członka, a nie do Witryny i nie należy na nich polegać w żadnym sporze. Wszyscy członkowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści, które rozpowszechniają. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek informacji w Serwisie i nie przyjmujemy, nie popieramy ani nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek opinii, porad lub oświadczeń. Witryna w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z polegania przez kogokolwiek na informacjach lub innych treściach publikowanych w Usłudze lub przekazywanych członkom.
7.2 Witryna może zawierać linki do innych witryn lub zasobów obsługiwanych przez podmioty inne niż Firma. Włączenie przez Firmę hiperłączy do takich stron internetowych nie oznacza żadnego poparcia dla materiałów na takich stronach ani żadnego związku z ich operatorami. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność z prawem, dokładność lub nieodpowiedniość jakichkolwiek treści, reklam, produktów, usług lub informacji dostępnych na lub za pośrednictwem innych stron internetowych, ani za działanie lub zasady takich witryn ani za jakiekolwiek straty lub szkody.
7.3 Linki do stron internetowych osób trzecich na tej stronie są udostępniane wyłącznie jako usługa. Mogą to być reklamodawcy i tak dalej. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz witrynę. Jeśli zdecydujesz się przejść do dowolnej strony internetowej strony trzeciej, do której link znajduje się na stronie internetowej Spółki, robisz to całkowicie na własne ryzyko. Nie przekazujemy informacji o tobie ani twoich danych osobowych* stronom trzecim i dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za sposób, w jaki traktują one informacje, które możesz im przekazać.
*Korzystamy z niektórych firm zewnętrznych, aby móc świadczyć usługi i produkty za pośrednictwem naszej strony internetowej. W takich przypadkach przekazujemy im informacje o Tobie, których potrzebują, aby móc wykonać zadanie. Informacje o Twojej karcie płatniczej trafiają bezpośrednio do używanej przez nas platformy wymiany kart i dlatego nie mogą być przez nas odczytywane, zapisywane ani przekazywane innym podmiotom.

7. TREŚCI INTERNETO

7.1 Opinie, porady, oświadczenia, oferty lub inne informacje lub treści udostępniane za pośrednictwem Usługi należą do odpowiedniego Członka, a nie do Witryny i nie należy na nich polegać w żadnym sporze. Wszyscy członkowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści, które rozpowszechniają. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek informacji w Serwisie i nie przyjmujemy, nie popieramy ani nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek opinii, porad lub oświadczeń. Witryna w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z polegania przez kogokolwiek na informacjach lub innych treściach publikowanych w Usłudze lub przekazywanych członkom.
7.2 Witryna może zawierać linki do innych witryn lub zasobów obsługiwanych przez podmioty inne niż Firma. Włączenie przez Firmę hiperłączy do takich stron internetowych nie oznacza żadnego poparcia dla materiałów na takich stronach ani żadnego związku z ich operatorami. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność z prawem, dokładność lub nieodpowiedniość jakichkolwiek treści, reklam, produktów, usług lub informacji dostępnych na lub za pośrednictwem innych stron internetowych, ani za działanie lub zasady takich witryn ani za jakiekolwiek straty lub szkody.
7.3 Linki do stron internetowych osób trzecich na tej stronie są udostępniane wyłącznie jako usługa. Mogą to być reklamodawcy i tak dalej. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz witrynę. Jeśli zdecydujesz się przejść do dowolnej strony internetowej strony trzeciej, do której link znajduje się na stronie internetowej Spółki, robisz to całkowicie na własne ryzyko. Nie przekazujemy informacji o tobie ani twoich danych osobowych* stronom trzecim i dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za sposób, w jaki traktują one informacje, które możesz im przekazać.
*Korzystamy z niektórych firm zewnętrznych, aby móc świadczyć usługi i produkty za pośrednictwem naszej strony internetowej. W takich przypadkach przekazujemy im informacje o Tobie, których potrzebują, aby móc wykonać zadanie. Informacje o Twojej karcie płatniczej trafiają bezpośrednio do używanej przez nas platformy wymiany kart i dlatego nie mogą być przez nas odczytywane, zapisywane ani przekazywane innym podmiotom.

7.1 Opinions, advice, statements, offers or other information or content made available through the Service are those of the respective Member and not of the Site and should not be relied upon in any dispute. All members are solely responsible for the content they spread. We do not guarantee the accuracy, completeness or usefulness of any information on the Service and neither adopt nor endorse or are responsible for the accuracy or reliability of any opinion, advice or statement. The Website is under no circumstances liable for loss or damage resulting from anyone’s reliance on information or other content published on the Service or transmitted to members.
7.2 The Website may contain links to other websites or resources operated by parties other than the Company. The Company’s inclusion of hyperlinks to such websites does not imply any endorsement of the material on such websites or any association with their operators. You acknowledge and agree that we shall not be responsible for the legality, accuracy or inappropriateness of any content, advertising, products, services or information available on or through other websites or for the operations or policies of such websites or for any loss or damage.
7.3 Links to third party websites on this website are provided as a service only. It could be advertisers and so on. If you use these links, you will leave the website. If you decide to proceed to any third-party website linked to the Company website, you do so entirely at your own risk. We do not provide information about you or your personal information* to third parties and therefore cannot be held responsible for how they treat the information you may provide to them.
*We use certain third-party companies to be able to provide you with services and products via our website. In those cases, we give them the information about you that they need to be able to perform the task. Information about your payment card goes directly to the card redemption platform we use and can therefore neither be read, saved nor passed on to another party by us.

8. OSTRZEŻENIE – WAŻNE

8.1 Możliwe jest, że inni członkowie lub użytkownicy (w tym nieautoryzowani użytkownicy lub „hakerzy”) mogą wysyłać lub przekazywać obraźliwe lub obsceniczne materiały w Usłudze i że możesz być mimowolnie narażony na takie obraźliwe i obsceniczne materiały. Możliwe jest również, aby inne osoby uzyskiwały dane osobowe na Twój temat w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi, a odbiorca mógł wykorzystywać takie informacje do nękania Cię lub wyrządzania Ci krzywdy. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych, które mogłeś ujawnić w Usłudze. Prosimy o uważne wybieranie rodzaju informacji, które publikujesz w Serwisie lub ujawniasz innym.
8.2 Serwis zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, monitorowania materiałów zamieszczanych w dowolnym obszarze Serwisu. Witryna ma prawo, ale nie obowiązek, usunąć wszelkie materiały, które naruszają lub są uważane za naruszające prawo lub niniejszą Umowę. Niezależnie od tego prawa, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, które przesyłasz do dowolnego obszaru Serwisu oraz swoje prywatne wiadomości e-mail. Wiadomości e-mail i „czaty” wysyłane między Tobą a innymi członkami, które nie są przeznaczone do publicznego przeglądania, będą traktowane przez Witrynę jako prywatne w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo i uzasadnione handlowo starania ze strony Witryny.

9. PRAWA WŁASNOŚCI

9.1 Witryna, jej projekt, układ, wygląd, grafika oraz wszelkie niezbędne oprogramowanie używane w związku z Usługami i Witryną są wyłączną własnością Spółki
9.2 Wszelkie treści zawarte w sponsorowanych reklamach lub informacjach prezentowanych użytkownikowi za pośrednictwem Witryny są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami własności.
9.3 O ile nie określono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów w Witrynie należą do [lub firma posiada licencję]. Ponadto inni członkowie mogą publikować informacje chronione prawem autorskim, które są chronione prawem autorskim, niezależnie od tego, czy są oznaczone jako chronione prawem autorskim. Z wyjątkiem informacji, które są publiczne lub na które uzyskałeś pozwolenie, nie możesz kopiować, modyfikować, publikować, przesyłać, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać ani sprzedawać takich zastrzeżonych informacji.
9.4 Przesyłając informacje lub treści do dowolnego obszaru Witryny, automatycznie przyznajesz i gwarantujesz, że masz prawo udzielić Witrynie i innym członkom nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej licencji na używać, kopiować, wykonywać, wyświetlać i rozpowszechniać takich informacji i treści oraz przygotowywać prac pochodnych lub włączać do innych prac takie informacje i treści, a także udzielać i zatwierdzać sublicencji na powyższe.

9.1 The Website, its design, layout, appearance, graphics and all necessary software used in connection with the Services and the Website are the exclusive property of the Company
9.2 Any content included in sponsored advertisements or information presented to you through the Website is protected by copyright, trademarks, service marks, patents or other proprietary rights.
9.3 Unless otherwise stated, the copyright and other intellectual property rights in all material on the Website are owned by [or licensed to the Company]. In addition, other members may post copyrighted information, which is copyrighted, regardless of whether it is identified as copyrighted. Except for information that is public or for which you have obtained permission, you may not copy, modify, publish, transmit, distribute, perform, display or sell such proprietary information.
9.4 By submitting information or content to any area of ​​the Site, you automatically grant and warrant that you have the right to grant to the Site and other members an irrevocable, perpetual, non-exclusive, fully paid-up, worldwide license to use, copy, perform, display and distribute such information and content and prepare derivative works of or incorporate into other works such information and content, and to grant and approve sublicenses of the foregoing.

10. POLITYKA PRAW AUTORSKICH

10.1 Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i prosimy naszych członków o to samo. Jeśli uważasz, że kopia Twojej pracy jest dostępna w Witrynie bez Twojej zgody lub że w inny sposób doszło do naruszenia praw autorskich, podaj nam następujące informacje:
10.1.1 Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone.
10.1.2 Szczegółowe informacje o tym, gdzie na stronie internetowej znajduje się materiał naruszający prawo;
10.1.3 Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail
10.1.4 Oświadczenie użytkownika, że w dobrej wierze uważa, że korzystanie z utworu w Witrynie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub osobę uprawnioną do działania w jego imieniu lub zgodnie z prawem i
10.1.5 Oświadczenie, że podane przez Ciebie informacje dotyczące naruszenia praw autorskich są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w ich imieniu.

11. POLITYKA UCZCIWOŚCI11. POLITYKA UCZCIWOŚCI11. POLITYKA UCZCIWOŚCI11. POLITYKA UCZCIWOŚCI11. POLITYKA UCZCIWOŚCI

11.1 We respect your personal information and undertake to comply with all applicable data protection legislation in jurisdictions where our server is located, subject to the website’s privacy policy.
11.2 The personal information (including sensitive personal information) you provide to us is stored on our server. You consent to us using this information to build a profile of your interests, preferences and browsing patterns and allow you to participate in the Website. All members also agree to uphold and abide by our privacy policy and its terms of them.
11.3 The information we collect about you is, not limited to, but mainly consists of the information you provide when registering on our Service. We also collect information about your web browsing pattern, 11.1 Szanujemy Twoje dane osobowe i zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych w jurysdykcjach, w których znajduje się nasz serwer, zgodnie z polityką prywatności witryny.
11.2 Dane osobowe (w tym wrażliwe dane osobowe), które nam przekazujesz, są przechowywane na naszym serwerze. Wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tych informacji do budowania profilu Twoich zainteresowań, preferencji i wzorców przeglądania oraz umożliwienia Ci uczestnictwa w Serwisie. Wszyscy członkowie zgadzają się również przestrzegać naszej polityki prywatności i jej warunków.
11.3 Informacje, które gromadzimy na Twój temat, nie ograniczają się do, ale składają się głównie z informacji, które podajesz podczas rejestracji w naszej Usłudze. Gromadzimy również informacje o Twoim stylu przeglądania stron internetowych, aby móc rozwijać nasz Serwis tak, aby był lepiej dostosowany do Twoich potrzeb i życzeń. Gromadzimy również informacje o liczbie kredytów i ostatnim logowaniu. Ma to na celu umożliwienie określenia, kiedy kończy się Twoje członkostwo u nas.
11.4 Używamy między innymi plików cookie, aby móc zbierać te informacje. Możesz wyłączyć obsługę plików cookies dla poszczególnych stron internetowych, np. naszej, w swojej przeglądarce, ale wtedy ryzykujesz gorsze korzystanie z Serwisu.
11.5 Informacje o Twojej karcie płatniczej/karcie bankowej nigdy nie dotrą do firmy. Odnosząc się do powyższego, zgadzasz się, akceptując nasze warunki użytkowania, nigdy nie oskarżać ani nie pozwać Firmy do sądu za wyciek danych Twojej karty bankowej.
11.6 Obiecujemy, że nigdy nie odsprzedamy informacji, które posiadamy o Tobie. Jednak na naszej stronie internetowej możemy zamieszczać oferty obejmujące współpracę z osobami trzecimi. Na przykład zakup określonej usługi lub produktu. W celu wykonania tej usługi zazwyczaj musimy podać Twoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Akceptujesz, że ujawniamy te informacje i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za sposób, w jaki osoby trzecie mogą wykorzystywać te informacje.in order to be able to develop our Service to be better adapted to your needs and wishes. We also collect information about your number of credits and last login. This is to be able to determine when your membership with us ends.
11.4 We use, among other things, cookies to be able to collect this information. You can turn off the use of cookies for individual web pages, for example ours, in your browser, but then risk a worse experience of the Service.
11.5 Information on your payment card/bank card will never reach the company. Referring to the above, you agree, with your acceptance of our terms of use, never to accuse or take the Company to court for any leakage of your bank card details.
11.6 We promise never to resell the information we have about you. However, we may have offers on our website that include collaboration with third parties. For example, the purchase of a certain service or product. In order to complete this service, we usually have to provide your name, address and phone number. You accept that we release this information and disclaim all responsibility for how third parties may use this information.

12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1 Uzyskując dostęp do Witryny, akceptujesz, że Firma lub jej pracownicy nie będą w żadnych okolicznościach pociągnięci do odpowiedzialności za: treści zawarte w Witrynie lub pominięte w Witrynie. Niezależnie od tego, czy treść jest niekompletna, nieaktualna czy błędna. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek wirusy lub usterki, które mogą pojawić się na stronie internetowej i mieć wpływ na komputer odwiedzającego, informacje lub korzystanie z Usługi.
12.2 Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane tym, co zrobiłeś lub czego nie zrobiłeś w wyniku tego, co czytasz, oglądasz lub słuchasz z dowolnego materiału lub dowolnej części naszej witryny.
12.3 Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, błędy (w tym błędy typograficzne) lub pominięcia ani za wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Witryny lub jej zawartości. WITRYNA ŚWIADCZY USŁUGI I WITRYNĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ROZWIĄZANIA, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH, W JAKIEJKOLWIEK KOMUNIKACJI Z WITRYNĄ LUB JEJ PRZEDSTAWICIELAMI ANI W INNY SPOSÓB Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI LUB WITRYNY. Witryna WYŁĄCZNIE WYŁĄCZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. SERWIS ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I GWARANCJI ZA TELEFONIĘ LUB INNE USŁUGI, W TYM ZAKRES POŁĄCZEŃ INTERNETOWYCH I PODOBNE.
12.4 Poglądy wyrażone w Witrynie niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Spółki. Wszelkie treści i porady otrzymane za pośrednictwem Witryny nie są przeznaczone i nie należy na nich polegać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji osobistych, zawodowych, prawnych lub religijnych, które chcesz podjąć. Zamiast tego należy skonsultować się z odpowiednią firmą lub organizacją zawodową, aby uzyskać konkretną poradę dostosowaną do Twojej sytuacji.
12.5 Materiały w Witrynie mogą być podatne na uszkodzenie danych, przechwycenie i nieupoważnioną zmianę, za co Firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za obecność jakichkolwiek wirusów komputerowych zawartych w jakichkolwiek materiałach w Witrynie, niezależnie od tego, czy są one czytane, przeglądane, słuchane, kopiowane, pobierane, drukowane lub dostępne w inny sposób. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane wirusem komputerowym zawartym w jakimkolwiek materiale na Stronie.
12.6 Reklamy (w tym reklamy banerowe i wyskakujące okienka) pojawiające się w Witrynie nie oznaczają poparcia reklamowanych usług lub produktów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek reklamowane usługi lub produkty, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego, oprogramowania, danych lub innej własności w wyniku odwiedzania lub klikania reklam osób trzecich znajdujących się w Witrynie.
12.7 Firma nie gwarantuje, że Witryna będzie kompatybilna z całym sprzętem i oprogramowaniem, z którego możesz korzystać. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych lub innej własności wynikające z dostępu, korzystania z Materiałów lub przeglądania Strony.12.8 If your use of material on the website results in the need for servicing, repair or correction of equipment, software or data, you shall be responsible for all costs thereof.

13. REKLAMACJE

13.1 Aby rozpatrzyć reklamację dotyczącą Usługi lub Witryny, należy skontaktować się z obsługą klienta Witryny za pomocą Formularza kontaktowego Witryny (support@aod.dating).

14. POSTANOWIENIA OGÓLNE

14.1 Spółka może przenieść umowę, jej część lub całość swoich praw i obowiązków wynikających z umowy na podwykonawcę. Nie możesz cedować, przenosić, obciążać ani w inny sposób zajmować się Umową ani żadnymi z jej praw wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Witryny.
14.2 Twój dostęp do strony internetowej i jej usług zostanie natychmiast przerwany, jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś jeden lub więcej punktów zawartych w umowie. Wszelkie pozostałe kredyty zostaną uznane za utracone i nie zostaną zwrócone.
14.3 Niniejsze warunki wraz z naszymi aktualnymi cenami, danymi kontaktowymi i polityką prywatności określają całość umowy na dostawę towarów i świadczenie usług. Nic, co jakikolwiek sprzedawca powiedział w naszym imieniu, nie będzie interpretowane jako zmiana niniejszych warunków ani jako upoważnione oświadczenie co do charakteru lub jakości sprzedawanych przez nas towarów i usług. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli takie oświadczenie jest nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
14.4 Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków nie może zostać wyegzekwowana, w tym jakiekolwiek postanowienie, w którym wyłączamy naszą odpowiedzialność wobec użytkownika, nie wpłynie to na wykonalność jakiejkolwiek innej części niniejszych warunków.
14.5 Zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania niezależnie od tego, czy są one w Twoim języku ojczystym, czy nie. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że możesz zaakceptować i przestrzegać tych warunków, niezależnie od tego, czy są one w Twoim języku ojczystym, czy nie.
14.5 Członek (przez członka oznacza osobę, która zaakceptowała nasze warunki i zapłaciła, aby móc korzystać z naszych Usług i/lub produktów) oświadcza, że przeczytała i zgadza się przestrzegać niniejszych warunków użytkowania strony internetowej . Jeśli nie jesteś lub nie chcesz zostać członkiem i nie akceptujesz tych warunków, zostaniesz skierowany do natychmiastowego opuszczenia strony.
14.6 Jeśli jeden lub niektóre punkty niniejszej umowy są sprzeczne z prawem obowiązującym w kraju użytkownika, te części umowy zostaną wyłączone, ale pozostałe będą miały pełne zastosowanie.

15. Przywilej interpretacji

15.1 Jeżeli część treści niniejszego dokumentu nie zgadza się z wersją angielską, za obowiązującą uważa się wersję angielską.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *