Användarvillkor

Du kan läsa om vår dataskyddspolicy Här!

Allmänt

OBS: Du måste vara minst 18 år för att registrera dig på eller använda denna webbplats. ÅTGÄRDER PÅ ELLER ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL AV PERSONER UNDER 18 ÅR ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET.
MEDDELANDE TILL ANVÄNDAREN
Dessa villkor är utfärdade av AOD.

1. INTRODUKTION

1.1 Genom att använda någon del av webbplatsen skall du anses ha accepterat villkoren i sin helhet. Om du inte accepterar dessa villkor till fullo måste du lämna webbplatsen omedelbart.

1.2 Du är ansvarig för åtkomst till webbplatsen, och den åtkomsten kan innebära avgifter från tredje part (t.ex. Internetleverantör eller telefonoperatör). Du är ansvarig för dessa avgifter. Dessutom måste du tillhandahålla och vara ansvarig för all utrustning som behövs för att komma åt webbplatsen.

1.3 Företaget garanterar inte att webbplatsen är säker, kontinuerligt tillgänglig – utan avbrott eller förseningar – och helt felfri 100% av tiden. Företaget tar inget ansvar eller ansvar för eventuella säkerhetsbrott, avbrott eller förseningar eller fel som du kan uppleva på webbplatsen annat än vad som anges i dessa villkor.

1.4 Tillgången till webbplatsen kan tillfälligt stängas av utan förvarning i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av skäl utanför AOD:s kontroll.

1.5 Företaget förbehåller sig rätten att ändra och tillfälligt eller permanent ta bort webbplatsen (eller någon del av den) med eller utan förvarning och skall inte hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring eller återkallelse av webbplatsen. Läs dessa användarvillkor (“Avtalet”) noggrant. Avtalet anger de villkor på vilka webbtjänsterna (“Tjänsterna”) tillhandahålls till dig av oss och gäller för hela innehållet på webbplatsen under domännamnet aod.dating (“Webbplatsen”) och för all korrespondens av e-post mellan dig och oss. Läs avtalet noggrant innan du använder denna webbplats.

2. VÅRA RÄTTIGHETER

2.1.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst: Ändra villkoren i avtalet.Ändra webbplatsen, inklusive att eliminera eller avbryta allt innehåll eller funktionalitet på webbplatsen. Eller

2.1.2 Ändra eventuella medlemsavgifter eller andra avgifter för att använda webbplatsen och dess funktioner.

2.2 Alla ändringar vi gör i detta avtal kommer att träda i kraft omedelbart efter meddelande om ändringen, som vi kan tillhandahålla genom, inklusive men inte begränsat till, inlägg på webbplatsen, e-post eller ändringar direkt i avtalet. Din användning av webbplatsen efter ett sådant meddelande kommer att anses som att du acceptera ändringarna. Se till att granska detta avtal med jämna mellanrum för att säkerställa kunskap om den senaste versionen. På vår begäran samtycker du till att underteckna en icke-elektronisk version av detta avtal.

3. REGISTRERING

3.1 För att bli medlem måste du registrera dig hos oss. När och om du registrerar dig för att bli medlem, samtycker du till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv enligt begäran på vårt registreringsformulär (“Registreringsdata”) och att behålla och uppdatera din information för att hålla den korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att vi kan lita på att dina registreringsuppgifter är korrekta, aktuella och fullständiga. Du bekräftar att om dina registreringsuppgifter är osanna, felaktiga, inaktuella eller ofullständiga i något avseende, förbehåller sig företaget rätten att säga upp avtalet och din användning av webbplatsen. Detta betyder inte att du har rätt till återbetalning av eventuella betalda eller kvarvarande oanvända avgifter.

3.2 När du registrerar dig måste du lämna tillräcklig information för att du ska vara minst 18 år gammal. Genom att bli medlem representerar och garanterar du att du är minst 18 år, vilket är den lägsta ålder som krävs för att bli medlem. Vi kan dock inte garantera att varje medlem är minst lägsta åldern, och vi accepterar inte ansvar eller ansvar för något innehåll, kommunikation eller annan användning eller åtkomst till webbplatsen av personer under 18 år som bryter mot dessa villkor.

3.3 Både du och företaget kan säga upp ditt medlemskap. Om du säger upp ditt medlemskap genom att inte längre använda tjänsten eller slutar betala för att använda den, tar företaget bort din profil efter sex månaders inaktivitet från din sida. Om en medlem vill få sin profil raderad snabbare måste företaget kontaktas via e-post (admin@aod.dating). Betalda och oanvända avgifter återbetalas inte. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart stänga av eller avsluta din åtkomst till tjänsten, utan föregående meddelande, om några brott mot detta avtal uppmärksammas av oss.

3.4 Ditt medlemskap i tjänsten är för ditt eget personliga bruk. Du får inte tillåta andra att använda ditt medlemskap, och du får inte tilldela eller på annat sätt överföra ditt konto till någon annan person eller enhet.

4. REGISTRERING (del 2)

4.1 Som en del av registreringsprocessen kommer du att bli ombedd att välja ett användarnamn och lösenord. Vi kan vägra att ge vissa användarnamn som utger sig för att vara någon annan, är eller kan vara olagliga, är eller kan vara skyddade av varumärken eller andra äganderätter, är vulgära eller på annat sätt stötande, eller kan orsaka förvirring, för att avskräcka

Dessa villkor är utfärdade av AOD. 

4.2 Som en del av registreringsprocessen kommer du att bli ombedd att välja ett användarnamn och lösenord. Vi kan vägra att ge vissa användarnamn som utger sig för att vara någon annan, är eller kan vara olagliga, är eller kan vara skyddade av varumärken eller andra äganderätter, är vulgära eller på annat sätt stötande, eller kan orsaka förvirring, enligt vårt eget gottfinnande. Du är ansvarig för konfidentialitet och användning av ditt användarnamn och lösenord och samtycker till att inte överföra eller vidarebefordra din användning av eller åtkomst till webbplatsen till någon tredje part. Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säkert måste du omedelbart ändra ditt lösenord genom att uppdatera din kontoinformation, tillgänglig på sidan efter att du loggat in på webbplatsen och omedelbart meddela oss genom att maila oss (admin@aod.com ). DU ÄR ENDA ANSVARIG FÖR DITT ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD SAMT FÖR ALLA AKTIVITETER OCH AFFÄRER SOM UTFÖRS FRÅN DITT KONTO och för att begränsa åtkomsten till din dator för att förhindra obehörig åtkomst efter registrering.

5. BETALNING

5.1 Våra avgifter anges från tid till annan på vår webbplats. Avgifterna betalas i sin helhet i förskott och betalas genom köp av så kallade krediter. Köpta oanvända krediter går inte att lösa in.
5.2 När du registrerar dig för våra olika tjänster kommer dina användarregistreringsuppgifter och betalningsbekräftelse, som innehåller din betalningsreferens, att skickas. Du måste behålla en kopia av denna information eftersom den kan krävas om du vill hävda din rätt mot oss. På ditt kontoutdrag kommer betalningen till oss att registreras som “AOD”

5.3 Vi accepterar ersättning för tjänster som vi eller tredje part har använt för att leverera en produkt eller tjänst och vi har misslyckats med uppdraget. Återbetalning sker i form av påfyllning av krediter till motsvarande belopp alternativt en av dig godkänd ersättningsprodukt/tjänst. Observera att detta inte gäller de villkor som anges i punkterna 1.3 och 1.4 ovan.

5.4 I händelse av att:
–  Vi kan inte behandla dina betalningsuppgifter inom tre dagar från förfallodagen.
– Din betalning avvisas, eller
– Din betalningsmetod inte är godkänd
Avslutas tjänsterna automatiskt.

6. ONLINEPRESTANDA

Som användare av vår tjänst/tjänster samtycker du till:
6.1 Du är ensam ansvarig för innehållet eller informationen du publicerar eller visar
(hädanefter “inlägg”) på Tjänsten eller överföra till andra medlemmar.
6.1.2 Du kommer inte att skicka inlägg till tjänsten, posta eller överföra till andra medlemmar eller anställda,
alla skadliga, felaktiga, kränkande, obscenta, stötande, sexuellt orienterade,
hotande, trakasserande, rasistiskt eller olagligt material eller material som kränker eller kränker
annan parts rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter och
integritetsrätten och publicitet).
6.1.3 Du kommer att använda Tjänsten på ett sätt som följer alla tillämpliga lagar och förordningar. Du kommer inte att inkludera några telefonnummer, gatuadresser, efternamn, webbadresser, e-postadresser, stötande referenser eller stötande språk eller någon konfidentiell information från någon tredje part i din profil. Du kommer inte att lägga upp några videor, fotografier eller andra bilder som innehåller personlig information eller har pornografiskt eller på annat sätt stötande innehåll. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att avvisa en profil, video, foto eller bild som inte följer följande förbud.

6.1.4 (a) Du kommer inte att utge dig för att vara någon annan person eller representant för ett företag eller en organisation som du inte är behörig att representera.
(b) Du kommer inte att “förfölja” eller på annat sätt trakassera någon person;
(c) Du kommer inte att engagera dig i reklam eller uppmaning av andra medlemmar att köpa eller sälja produkter eller tjänster via tjänsten. Du kommer inte att skicka några kedjebrev, skräppost eller spam till andra medlemmar.
(d) Du kommer inte att uttrycka eller antyda att något uttalande du gör godkänts av oss utan vårt specifika skriftliga medgivande.
(e) Du kommer inte att samla in personuppgifter om andra medlemmar, vare sig av kommersiella eller privata skäl, utan deras uttryckliga medgivande.(f) Du kommer inte att använda någon robot, spindel, applikation för webbsökning/hämtning eller annan manuell eller automatisk enhet eller process för att hämta, indexera, “datamina” eller på något sätt reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av webbplatsen eller dess innehåll;
(g) Du kommer inte att publicera, distribuera eller på något sätt reproducera något upphovsrättsskyddat material, varumärken eller annan äganderättslig information utan ägarens medgivande till sådan åtgärd.
(h) Du tar inte bort någon upphovsrätt, varumärke eller andra varumärkesrättigheter som finns på webbplatsen.
(i) Du kommer inte att störa eller försöka hacka Tjänsterna eller Webbplatsen eller servrarna eller nätverken som är anslutna till Tjänsterna eller Webbplatsen.
(j) Du kommerinte publicerar eller på annat sätt överför något material som innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionen hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning. Om något sådant upptäcks kommer du omedelbart att stängas av och en juridisk process kommer att inledas oavsett om du är medveten om attacken eller inte, allt enligt regeln som beskrivs i avsnitt 4.1 i dessa Användarvillkor.
(k) Du kommer inte att kopiera, bädda in webbplatsen i en iframe eller liknande eller “spegla” någon del av webbplatsen utan vårt skriftliga tillstånd. Du får inte använda några metataggar, kod eller annat som kan stjäla information, förstöra eller ändra innehållet på webbsidan.

7. ONLINEINNEHÅLL

7.1 Åsikter, råd, uttalanden, erbjudanden eller annan information eller innehåll som görs tillgängligt via tjänsten är de som tillhör respektive medlem och inte från webbplatsen och bör inte litas på i någon tvist. Alla medlemmar är ensamma ansvariga för innehållet de sprider. Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av någon information om tjänsten och varken antar, stöder eller är ansvariga för riktigheten eller tillförlitligheten av någon åsikt, råd eller uttalande.

Webbplatsen är under inga omständigheter ansvarig för förlust eller skada till följd av någons tillit till information eller annat innehåll som publiceras på tjänsten eller överförs till medlemmar.
7.2 Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser som drivs av andra parter än företaget. Företagets införande av hyperlänkar till sådana webbplatser innebär inte något stöd för materialet på sådana webbplatser eller någon koppling till deras operatörer. Du erkänner och samtycker till att vi inte ska vara ansvariga för lagligheten, riktigheten eller olämpligheten av något innehåll, reklam, produkter, tjänster eller information som är tillgänglig på eller via andra webbplatser eller för driften eller policyn för sådana webbplatser eller för förlust eller skada.

7.3 Länkar till tredje parts webbplatser på denna webbplats tillhandahålls endast som en tjänst. Det kan vara annonsörer och så vidare. Om du använder dessa länkar lämnar du webbplatsen. Om du bestämmer dig för att gå vidare till någon tredje parts webbplats som är länkad till företagets webbplats, gör du det helt på egen risk. Vi lämnar ingen information om dig eller din personliga information* till tredje part och kan därför inte hållas ansvariga för hur de behandlar informationen du kan lämna till dem.
*Vi använder vissa tredjepartsföretag för att kunna förse dig med tjänster och produkter via vår webbplats. I de fallen ger vi dem den information om dig som de behöver för att kunna utföra uppgiften. Information om ditt betalkort går direkt till den kortinlösenplattform vi använder och kan därför varken läsas, sparas eller vidarebefordras till annan part av oss.

8. VARNING – VIKTIGT

8.1 Det är möjligt att andra medlemmar eller användare (inklusive obehöriga användare eller “hackers”) kan skicka eller överföra stötande eller obscent material på Tjänsten och att du ofrivilligt kan exponeras för sådant stötande och obscent material. Det är också möjligt för andra att få personlig information om dig på grund av din användning av Tjänsten, och för mottagaren att använda sådan information för att trakassera eller skada dig. Webbplatsen ansvarar inte för användningen av någon personlig information som du kan ha avslöjat på tjänsten. Vänligen välj noga vilken typ av information du lägger upp på tjänsten eller lämnar ut till andra.
8.2 Webbplatsen förbehåller sig rätten men har ingen skyldighet att övervaka material som publiceras inom något område av Tjänsten. Webbplatsen har rätten, men inte skyldigheten, att ta bort allt material som bryter mot eller anses bryta mot lagen eller detta avtal. Utan hinder av denna rätt är du ensam ansvarig för innehållet i det material du skickar till något område av Tjänsten och dina privata e-postmeddelanden. E-postmeddelanden och “chatt” som skickas mellan dig och andra medlemmar som inte är avsedda för offentlig visning kommer att behandlas som privata av webbplatsen i den utsträckning som krävs av tillämplig lag och kommersiellt rimliga ansträngningar från webbplatsens sida.

9. ÄGANDERÄTTIGHETER

9.1 Webbplatsen, dess design, layout, utseende, grafik och all nödvändig programvara som används i samband med Tjänsterna och Webbplatsen är företagets exklusiva egendom9.2 Any content included in sponsored advertisements or information presented to you through the Website is protected by copyright, trademarks, service marks, patents or other proprietary rights.
9.3 Unless otherwise stated, the copyright and other intellectual property rights in all material on the Website are owned by [or licensed to the Company]. In addition, other members may post copyrighted information, which is copyrighted, regardless of whether it is identified as copyrighted. Except for information that is public or for which you have obtained permission, you may not copy, modify, publish, transmit, distribute, perform, display or sell such proprietary information.9.1 Webbplatsen, dess design, layout, utseende, grafik och all nödvändig programvara som används i samband med Tjänsterna och Webbplatsen är företagets exklusiva egendom
9.2 Allt innehåll som ingår i sponsrade annonser eller information som presenteras för dig via webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent eller andra äganderätter.
9.3 Om inte annat anges ägs upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till allt material på webbplatsen av [eller licensieras till företaget]. Dessutom kan andra medlemmar publicera upphovsrättsskyddad information, som är upphovsrättsskyddad, oavsett om den identifieras som upphovsrättsskyddad. Förutom information som är offentlig eller som du har fått tillstånd för, får du inte kopiera, modifiera, publicera, överföra, distribuera, framföra, visa eller sälja sådan proprietär information.
9.4 Genom att skicka information eller innehåll till någon del av webbplatsen, beviljar och garanterar du automatiskt att du har rätt att ge webbplatsen och andra medlemmar en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, fullt betald, världsomspännande licens för att använda, kopiera, utföra, visa och distribuera sådan information och innehåll och förbereda härledda verk av eller införliva sådan information och innehåll i andra verk, samt att bevilja och godkänna underlicenser av det föregående.

10. COPYRIGHT POLICY

10.1 Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber våra medlemmar att göra detsamma. Om du tror att en kopia av ditt arbete finns tillgängligt på webbplatsen utan ditt medgivande eller att upphovsrättsintrång på annat sätt har skett, vänligen ge oss följande information:
10.1.1 En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har gjorts intrång.
10.1.2 Detaljer om var det gör intrång på webbplatsen;
10.1.3 Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress
10.1.4 Ett uttalande från dig om att du i god tro tror att användningen av verket på webbplatsen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren eller någon som har rätt att agera för deras räkning eller lagligt och
10.1.5 En försäkran från dig att informationen du tillhandahåller angående upphovsrättsintrånget är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller har behörighet att agera på deras vägnar.

11. INTEGRITETSPOLICY

11.1 Vi respekterar din personliga information och åtar oss att följa all tillämplig dataskyddslagstiftning i jurisdiktioner där vår server finns, i enlighet med webbplatsens integritetspolicy.
11.2 Den personliga informationen (inklusive känslig personlig information) som du lämnar till oss lagras på vår server. Du samtycker till att vi använder denna information för att skapa en profil över dina intressen, preferenser och surfmönster och tillåta dig att delta på webbplatsen. Alla medlemmar samtycker också till att upprätthålla och följa vår integritetspolicy och villkoren för dem.
11.3 Den information vi samlar in om dig är inte begränsad till, utan består huvudsakligen av den information du lämnar när du registrerar dig på vår Tjänst. Vi samlar även in information om ditt surfmönster, detta för att kunna utveckla vår Tjänst för att bättre anpassas efter dina behov och önskemål. Vi samlar även in information om ditt antal krediter och senaste inloggning. Detta för att kunna avgöra när ditt medlemskap hos oss upphör.

11.4 Vi använder bland annat cookies för att kunna samla in denna information. Du kan stänga av användningen av cookies för enskilda webbsidor, till exempel våra, i din webbläsare, men då riskera en sämre upplevelse av Tjänsten.
11.5 Information på ditt betalkort/bankkort kommer aldrig att nå företaget. Med hänvisning till ovanstående samtycker du, med ditt accepterande av våra användarvillkor, att aldrig anklaga eller ställa företaget inför domstol för något läckage av dina bankkortsuppgifter.
11.6 Vi lovar att aldrig sälja vidare informationen vi har om dig. Däremot kan vi ha erbjudanden på vår webbplats som inkluderar samarbete med tredje part. Till exempel köp av en viss tjänst eller produkt. För att kunna slutföra denna tjänst måste vi vanligtvis uppge ditt namn, adress och telefonnummer. Du accepterar att vi släpper denna information och frånsäger oss allt ansvar för hur tredje part kan använda denna information.

12. ANSVARSFÖRSKRIVNING

12.1 Genom att gå in på webbplatsen accepterar du att företaget eller dess anställda inte under några omständigheter ska hållas ansvariga eller ansvariga för: innehåll som finns på eller utelämnat från webbplatsen. Oavsett om innehållet är ofullständigt, inaktuellt eller felaktigt. Företaget kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella virus eller defekter som kan förekomma på webbplatsen och påverka besökarens dator, information eller upplevelse av Tjänsten.
12.2 Företaget skall inte hållas ansvarigt för några skador eller förluster som orsakas till följd av vad du har gjort eller inte gjort till följd av vad du läser, tittar på eller lyssnar på från något material eller någon del av vår webbplats.
12.3 Företaget ansvarar inte för eventuella felaktigheter, fel (inklusive typografiska fel) eller utelämnanden eller för de resultat som erhålls från användningen av webbplatsen eller dess innehåll. WEBBPLATSENS TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLANDEHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH GER INGA GARANTIER OM UPPHÄNGNING, UTTRYCKLIGT, UNDERFÖRSTÅDET ELLER LAGSTÄNDIG, I NÅGON KOMMUNIKATION MED WEBBPLATSEN ELLER DESS REPRESSENTANTER I DEN ANDRA OCH ANVÄNDA SERVICE. Webbplatsen FRÅNAR SIG SÄRSKILT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. WEBBPLATSENS FRÅSÄKAR sig ALLT ANSVAR OCH GARANTIER FÖR TELEFON ELLER ANDRA TJÄNSTER, INKLUSIVE UTVAL AV INTERNETANSLUTNINGAR OCH LIKNANDE.
12.4 De åsikter som uttrycks på webbplatsen återspeglar inte nödvändigtvis företagets åsikter. Allt innehåll och alla råd som tas emot via webbplatsen är inte avsedda och bör inte litas på för några personliga, professionella, juridiska eller religiösa beslut som du kan tänkas vilja fatta. Istället bör du konsultera ett lämpligt företag eller professionell organisation för att få specifik rådgivning anpassad till din situation.
12.5 Material på webbplatsen kan vara känsligt för datakorruption, avlyssning och otillåten ändring som företaget inte tar ansvar för. Företaget accepterar inte ansvar eller ansvar för förekomsten av datavirus som finns i något material på webbplatsen, vare sig det har lästs, setts, lyssnats på, kopierats, laddats ner, skrivits ut eller på annat sätt nås. Företaget tar inte ansvar för eventuella förluster orsakade av något datavirus som finns i något material på webbplatsen.

12.6 Annonser (inklusive bannerannonser och popup-fönster) som visas på webbplatsen innebär inte stöd för de tjänster eller produkter som annonseras. Företaget ansvarar inte för några tjänster eller produkter som annonseras, och kommer inte heller att vara ansvarigt för skador på din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom till följd av att du besöker eller klickar på tredjepartsannonser som finns på webbplatsen.
12.7 Företaget garanterar inte att webbplatsen kommer att vara kompatibel med all hårdvara och mjukvara som kan komma att användas av dig. Företaget ska inte hållas ansvarigt för skador på din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom till följd av din åtkomst till, användning av materialet eller surfande på webbplatsen.

12.8 Om din användning av material på webbplatsen leder till behov av service, reparation eller korrigering av utrustning, mjukvara eller data, är du ansvarig för alla kostnader för detta.

13. KLAGOMÅL

13.1 För att lösa ett klagomål angående tjänsten eller webbplatsen bör du kontakta webbplatsens kundsupport med hjälp av webbplatsens kontaktformulär (support@aod.dating).

14. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

14.1 Bolaget får överlåta avtalet, delar av det eller alla sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till en underleverantör. Du får inte överlåta, överföra, debitera eller på annat sätt hantera avtalet eller någon av dess rättigheter enligt detta utan skriftligt tillstånd från webbplatsen.

14.2 Din åtkomst till webbplatsen och dess tjänster upphör omedelbart om vi finner att du har brutit mot en eller flera av punkterna i avtalet. Eventuella återstående krediter anses vara förverkade och kommer inte att betalas tillbaka.

14.2 Din åtkomst till webbplatsen och dess tjänster upphör omedelbart om vi finner att du har brutit mot en eller flera av punkterna i avtalet. Eventuella återstående krediter anses vara förverkade och kommer inte att betalas tillbaka.

14.3 Dessa villkor tillsammans med våra aktuella priser, kontaktuppgifter och integritetspolicy anger hela avtalet för leverans av varor och tjänster till dig. Ingenting som sägs av någon säljare å våra vägnar ska tolkas som en variation av dessa villkor eller som en auktoriserad representation av arten eller kvaliteten på varor och tjänster som säljs av oss. Vi är inte ansvariga om en sådan representation är osann eller vilseledande.

14.4 Om någon del av dessa villkor inte kan tillämpas, inklusive någon bestämmelse där vi utesluter vårt ansvar gentemot dig, kommer verkställbarheten av någon annan del av dessa villkor inte att påverkas.

14.5 Du samtycker till att följa dessa användarvillkor oavsett om de är på ditt modersmål eller inte. Det är ditt ansvar att se till att du kan acceptera och följa dessa villkor oavsett om de är på ditt modersmål eller inte.

14.5 Medlemmen (med medlem menar den person som har accepterat våra villkor och betalat för att kunna använda våra tjänster och/eller produkter) intygar att medlemmen har läst och samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor för webbplatsen . Om du inte är eller vill bli medlem och inte accepterar dessa villkor, uppmanas du att lämna sidan omedelbart.

14.6 Om en eller några av punkterna i detta avtal strider mot gällande lagar i användarens land, ska dessa delar av avtalet exkluderas, men övriga ska gälla fullt ut.

15. Ändringar

15.1 Ändringar av detta avtal kan ske utan vidare information. Du uppmanas därför att återkomma hit och läsa igenom avtalet gång efter annan.

16. Tolkningsföreträde

16.1 Om det finns skillnader i innehållet mellan översättningarna av detta dokument, skall den engelska versionen anses vara den gällande.