Chính sách bảo vệ dữ liệu của AOD


GDPR là gì

GDPR, Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, là biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân mở rộng của EU dành cho người tiêu dùng và áp dụng cho cả mua hàng vật lý và điện tử.

GDPR có nghĩa là gì

Nói tóm lại, GDPR, đối với bạn với tư cách là người tiêu dùng, có thể được tóm tắt trong một vài điểm;

 1. Các công ty có một số hình thức đăng ký dữ liệu cá nhân sẽ có quy trình báo cáo dữ liệu nào được thu thập và cách chúng được sử dụng.
 2. Người tiêu dùng có quyền tìm hiểu những thông tin nào có sẵn về họ trong sổ đăng ký của công ty và nếu người tiêu dùng mong muốn dữ liệu sẽ được thay đổi hoặc xóa.
 3. Người tiêu dùng có quyền biết nếu dữ liệu được bán hoặc chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.
 4. Dữ liệu cá nhân sẽ không được lưu lâu hơn mức cần thiết. Quy tắc chính nói rằng nếu một người không hoạt động trong một năm, tất cả dữ liệu cá nhân về người này sẽ bị xóa. Tuy nhiên, có một ngoại lệ và các luật khác, chẳng hạn như luật kế toán tài chính, có thể yêu cầu một số điều khác.
 5. Nếu công ty nắm giữ dữ liệu cá nhân nghi ngờ hoặc xác nhận rằng dữ liệu của họ đã bị truy cập không đúng cách thành công hoặc thất bại, công ty sẽ thông báo ngay cho cơ quan chịu trách nhiệm về GDPR ở bất kỳ quốc gia EU nào và những người có tên trong sổ đăng ký. Ngoài ra, cần thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm thiểu thiệt hại.

AOD.DATING và GDPR

AOD.DATING tuân theo GDPR cho tất cả người dùng của chúng tôi, ngay cả khi họ không sống ở EU.

Thông tin aod.dating thu thập về bạn là;

Thông tin bạn cung cấp khi đăng ký trên các trang web của chúng tôi. Các trường hợp ngoại lệ là chi tiết thẻ ngân hàng của bạn không đến với chúng tôi mà đến cổng thanh toán của chúng tôi.

Dữ liệu thu thập được sử dụng để xây dựng hồ sơ của bạn trên trang web của chúng tôi. Thông tin có thể dẫn trực tiếp đến bạn, chẳng hạn như địa chỉ email, Skype và những thông tin tương tự, sẽ không xuất hiện trong hồ sơ của bạn và chúng tôi khuyến khích bạn không tiết lộ thông tin đó cho những khách truy cập khác trên trang web của chúng tôi.

 1. Các hoạt động của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi, chẳng hạn như tin nhắn bạn đã gửi, nhận, v.v. Lịch sử hoạt động của bạn chứa các hoạt động của bạn trong 120 ngày qua, các hoạt động cũ hơn sẽ bị xóa, điều này chỉ chuyển tiếp đến các hoạt động của bạn. Dữ liệu về bản thân bạn đang được lưu lâu hơn, xem bên dưới.
 2. Một số thông tin về thiết bị bạn sử dụng khi truy cập trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm vị trí của cookie trên máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này theo hai cách. Đầu tiên, để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn về trang web của chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi sử dụng thông tin này trong hệ thống của mình để ngăn chặn và phát hiện những kẻ lừa đảo và tin tặc.
 3. Một số cookie chúng tôi sử dụng sẽ bị hủy ngay lập tức khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, một số khác vẫn tồn tại cho đến khi bạn bị xóa khỏi sổ đăng ký của chúng tôi. Bạn có thể tự tắt việc sử dụng cookie trong cài đặt trình duyệt của mình, nhưng sau đó bạn có thể có trải nghiệm kém hơn khi truy cập trang web của chúng tôi.
 4. Bạn có thể thay đổi hầu hết thông tin chúng tôi có về bạn thông qua hồ sơ của bạn.
 5. Tất cả thông tin chúng tôi có về bạn sẽ bị xóa sau khi bạn không hoạt động, không truy cập trang web của chúng tôi, trong sáu tháng (có thể xảy ra chậm trễ nhất định do khối lượng công việc). Nếu bạn muốn hủy đăng ký sớm hơn, hãy gửi email đến “unsubscribe@aod.dating”. Thư phải được gửi từ địa chỉ email bạn đã đăng ký với chúng tôi và trong thư, bạn phải nhập địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu cho trang web. Bất kỳ khoản tín dụng chưa thanh toán nào sẽ không được hoàn trả.
 6. Nếu bạn muốn biết chúng tôi có thông tin gì về bạn trong sổ đăng ký của chúng tôi, hãy gửi email tới “gdpr@aod.dating”. Thư phải được gửi từ địa chỉ email bạn đã đăng ký với chúng tôi và bao gồm địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu của bạn.

AOD.DATING và thông tin cho bên thứ ba

 1. AOD.DATING không bao giờ bán thông tin của bạn cho bên thứ ba nhưng chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin nhất định về bạn với bên thứ ba trong ba trường hợp sau.

a) Chi tiết thẻ ngân hàng của bạn sẽ được chuyển đến cổng thanh toán của chúng tôi và không bao giờ đến được với chúng tôi.

b) Một số thông tin được cung cấp cho bên thứ ba trong trường hợp bạn mua hoặc nhận hàng hóa hoặc dịch vụ thực mà chúng tôi cung cấp thông qua bên thứ ba. Thông tin này là cần thiết cho nhiệm vụ được thực hiện. Ví dụ, nó có thể là về tên, địa chỉ và/hoặc số điện thoại của bạn.

c) Nếu vì nghi vấn bị xử lý hình sự hoặc tương tự, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền theo quyết định.

AOD.dating và quảng cáo cũng như các liên kết

Trên trang web của chúng tôi, có thể có quảng cáo và liên kết đến bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn nếu bạn làm theo bất kỳ thông tin nào trong số này bằng cách nhấp vào chúng cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của các trang này hoặc cách các trang này thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn như thế nào

Đầu tiên, chúng tôi thực hiện thủ công, con người, kiểm tra hàng ngày. thứ hai, chúng tôi đã chặn những quốc gia nổi tiếng với những kẻ lừa đảo. Thứ ba, chúng tôi có hai phần mềm độc lập quét các trang 24 giờ một ngày, cố gắng tìm ra những kẻ lừa đảo và sử dụng các thủ thuật lừa đảo đã biết để cố gắng đăng nhập. Ngoài ra, dữ liệu nhạy cảm của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, v.v. do chúng tôi hiển thị và chúng tôi khuyên bạn không tiết lộ thông tin cá nhân đó cho bất kỳ người nào khác.

Những thay đổi trong GDPR

Mọi thay đổi trong GDPR ảnh hưởng đến aod.dating sẽ được triển khai sớm nhất có thể mà không có bất kỳ thông báo nào ngoại trừ trong tuyên bố này. Do đó, hãy quay lại đây và kiểm tra mọi thay đổi ngay bây giờ.