Kallas även fåmansföretag. Företagets organisationsnummer blir detsamma som ditt personnummer.

Du är personligt ansvarig för alla verksamhetens skulder. Skatt på företagets inkomster betalas av dig via din självdeklaration.

Vinst från företaget beskattas som lön med cirka 30–50 procent. Förluster skjuts skattemässigt på framtiden och får senare år dras av mot inkomster i samma förvärvskälla.

Låt oss skapa ditt enmansföretag, kostnad 800 Kr.

Anmälan för enmansföretag