Vill du som privatperson driva ett företag kan du starta en enskild näringsverksamhet även kallad enskild firma.

Preliminärskatt

Redan under året du har dina inkomster skall du betala preliminärskatt. Som företagare är du själv ansvarig för att betala in dina skatter och avgifter. Skatten, som kallas preliminär skatt, skall du betala med lika stort belopp varje månad. Även denna kommer att ligga till grund för ditt slutgiltiga skattebesked. Har du betalat in för mycket skatt under året kommer du att få tillbaka pengar och har du betalat in för lite kommer du att få betala in det som fattas.

Egenavgifter

När du driver enskild näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna ska täcka din ålderspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift och liknande och betalas in i samband med att du betalar skatt.

Skattemässigt räknas dessa också som en kostnad i din verksamhet. Innan skatteberäkningen är klar vet du inte hur stora dina egenavgifter blir för beskattningsåret, därför får du göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 procent på överskottet av näringsverksamheten. Det finns dock några undantag.

Avdrag

Många av utgifterna som krävs för du ska kunna bedriva din verksamhet får du dra av som kostnader. En del utgifter ska du dra av direkt med hela beloppet, men i vissa fall måste avdraget fördelas över flera år. Inom några områden finns begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag som får göras (till exempel resor och ökade levnadskostnader). Dina privata kostnader får du aldrig göra avdrag för.

Vi hjälper dig att starta enskild firma

– Vi ordnar alla behövliga dokument i ditt namn. Du behöver bara koncentrera dig på din företagsidé och förverkliga den.