Ett kommanditbolag har minst en komplementär som är obegränsad ansvarig för bolagets ingångna avtal och skulder. Om komplementären är en fysisk person är denne alltså personligen solidariskt ansvarig för bolagets skulder.

Kommanditdelägare är endast begränsat ansvarig. Det betyder att den endast riskerar det kapital som han eller hon har satsat i bolaget.

kommanditbolag lämpar sig bäst för de fall där det är skillnad på hur drivande bolagsmännen är i verksamheten, eller när komplementären är ett aktiebolag och kommanditdelägarna är fysiska personer. I vanliga fall har inte den som är kommanditdelägare särskilt stort inflytande över hur företaget sköts.