Taisyklės ir sąlygos

Par mūsu datu aizsardzības politiku varat lasīt šeit!

VISPĀRĪGI

PIEZĪME: Lai reģistrētos vai izmantotu šo vietni, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. PERSONĀM, kas jaunākas par 18 gadiem, DARBĪBAS VAI IZMANTOT ŠO VIETNI VAI TO IR STRATĪGI AIZLIEGTA.

PAZIŅOJUMS LIETOTĀJAM

Šos noteikumus un nosacījumus izdod AOD.

1. IEVADS

1.1. Izmantojot jebkuru vietnes daļu, tiks uzskatīts, ka esat pilnībā piekritis noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem pilnībā, jums nekavējoties jāatstāj vietne.

1.2. Jūs esat atbildīgs par piekļuvi vietnei, un šī piekļuve var būt saistīta ar maksu no trešajām pusēm (piemēram, interneta pakalpojumu sniedzēja vai tālruņa operatora). Jūs esat atbildīgs par šīm izmaksām. Turklāt jums ir jānodrošina un jāatbild par visu aprīkojumu, kas nepieciešams, lai piekļūtu Vietnei.

1.3 Uzņēmums negarantē, ka vietne ir droša, nepārtraukti pieejama – bez pārtraukumiem vai aizkavēšanās – un pilnīgi bez kļūdām 100% laika. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par drošības pārkāpumiem, pārtraukumiem vai kavējumiem vai kļūdām, kuras jūs varat piedzīvot Vietnē, izņemot tos, kas norādīti šajos Noteikumos.

1.4. Sistēmas kļūmes, apkopes vai remonta gadījumā vai no AOD neatkarīgu iemeslu dēļ piekļuvi vietnei var uz laiku apturēt bez brīdinājuma.

1.5 Uzņēmums patur tiesības modificēt un uz laiku vai neatgriezeniski dzēst Vietni (vai jebkuru tās daļu) ar vai bez brīdinājuma un nav atbildīgs jums vai jebkurai trešajai pusei par jebkādām vietnes izmaiņām vai atsaukšanu. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus (“Līgums”). Līgumā ir izklāstīti noteikumi, ar kādiem mēs jums sniedzam tīmekļa pakalpojumus (“Pakalpojumi”), un tas attiecas uz visu vietnes saturu ar domēna vārdu aod.dating (“Tīmekļa vietne”), kā arī uz jebkuru korespondenci e-pasts starp jums un mums. Pirms šīs vietnes izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet līgumu.

2. MŪSU TIESĪBAS

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā:

2.1 Mainīt līguma noteikumus.

2.1.2. Modificēt vietni, tostarp likvidēt vai pārtraukt jebkāda veida vietnes saturu vai funkcionalitāti. Or
2.1.3 Mainīt jebkādas dalības maksas vai citas maksas par Vietnes un tās funkciju izmantošanu.
2.2. Jebkādas izmaiņas, ko mēs veicam šajā Līgumā, stāsies spēkā nekavējoties pēc paziņojuma par izmaiņām, kuras mēs varam nodrošināt, tostarp bez ierobežojumiem ievietojot ziņas vietnē, e-pastu vai izmaiņas tieši Līgumā. Vietnes izmantošana pēc šāda paziņojuma tiks uzskatīta par izmaiņu piekrišanu. Noteikti periodiski pārskatiet šo Līgumu, lai pārliecinātos par jaunāko versiju. Pēc mūsu pieprasījuma jūs piekrītat parakstīt šī Līguma neelektronisko versiju.

3. REĢISTRĀCIJA

3.1 Lai kļūtu par biedru, jums ir jāreģistrējas pie mums. Kad un ja reģistrējaties, lai kļūtu par biedru, jūs piekrītat sniegt precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju par sevi, kā prasīts mūsu reģistrācijas veidlapā (“Reģistrācijas dati”), kā arī uzturēt un atjaunināt savu informāciju, lai tā būtu precīza, aktuāla un pilnīga. Jūs piekrītat, ka mēs varam paļauties uz to, ka jūsu reģistrācijas dati ir precīzi, aktuāli un pilnīgi. Jūs atzīstat, ka, ja jūsu reģistrācijas dati ir nepatiesi, neprecīzi, novecojuši vai kādā ziņā nepilnīgi, Uzņēmums patur tiesības izbeigt Līgumu un jūsu vietnes lietošanu. Tas nenozīmē, ka jums ir tiesības uz visu samaksāto vai atlikušo neizmantoto maksu atmaksu.

3.2. Reģistrējoties, jums ir jāsniedz pietiekama informācija, lai jūs būtu vismaz 18 gadus vecs. Kļūstot par biedru, jūs apliecināt un garantējat, ka esat vismaz 18 gadus vecs, kas ir minimālais vecums, kas nepieciešams, lai kļūtu par biedru. Tomēr mēs nevaram garantēt, ka katrs dalībnieks ir vismaz minimālais vecums, un mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu saturu, saziņu vai citu izmantošanu vai piekļuvi Vietnei, ko veic personas, kas jaunākas par 18 gadiem un pārkāpj šos noteikumus.

3.3. Gan jūs, gan uzņēmums varat anulēt savu dalību. Ja atceļat savu dalību, vairs neizmantojot pakalpojumu vai pārtraucat maksāt par tā izmantošanu, uzņēmums dzēš dalībnieka profilu pēc sešu mēnešu neaktivitātes no dalībnieka puses. Ja dalībnieks vēlas ātrāk dzēst savu profilu, ar uzņēmumu jāsazinās pa e-pastu (admin@aod.dating). Samaksātās un neizmantotās maksas netiek atmaksātas. Mēs paturam tiesības nekavējoties apturēt vai pārtraukt jūsu piekļuvi Pakalpojumam bez iepriekšēja brīdinājuma, ja mūsu uzmanība tiek pievērsta kādiem šī līguma pārkāpumiem.

3.4. Jūsu dalība Pakalpojumā ir paredzēta jūsu personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat ļaut citiem izmantot jūsu dalību, un jūs nedrīkstat piešķirt vai citādi nodot savu kontu nevienai citai personai vai organizācijai.

4. REĢISTRĀCIJA (2. daļa)

4.1 Reģistrācijas procesa ietvaros jums tiks lūgts izvēlēties lietotājvārdu un paroli. Mēs varam atteikties piešķirt noteiktus lietotājvārdus, kas uzdodas par kādu citu, ir vai var būt nelikumīgi, ir vai var būt aizsargāti ar preču zīmi vai citām īpašumtiesībām, ir vulgāri vai citādi aizskaroši, vai var radīt neskaidrības, kā mēs noteicām pēc saviem ieskatiem. Jūs esat atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles konfidencialitāti un izmantošanu un piekrītat nenodot vai nepārsūtīt jūsu vietnes lietošanu vai piekļuvi tai nevienai trešajai pusei. Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka jūsu konts vairs nav drošs, jums nekavējoties jāmaina parole, atjauninot konta informāciju, kas ir pieejama lapā pēc pieteikšanās vietnē, un nekavējoties informējiet mūs, nosūtot mums e-pastu (admin@aod.com). ). JŪS ESAT TIKAI ATBILDĪGS PAR SAVU LIETOTĀJVĀRDU UN PAROLI UN PAR VISĀM DARBĪBĀM UN UZŅĒMĒJDARBĪBĀM, KAS VEIKTAS NO JŪSU KONTA, kā arī par piekļuves ierobežošanu savam datoram, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi pēc reģistrācijas.

5. MAKSĀJUMS

5.1. Mūsu maksas ir tādas, kā laiku pa laikam norādītas mūsu vietnē. Maksa ir jāmaksā pilnā apmērā avansā un tiek samaksāta, pērkot tā sauktos kredītus. Iegādātie neizmantotie kredīti nav izpērkami.
5.2 Kad jūs reģistrējaties mūsu dažādajiem Pakalpojumiem, tiks nosūtīta jūsu lietotāja reģistrācijas informācija un maksājuma apstiprinājums, kurā ir norādīta jūsu maksājuma atsauce. Jums ir jāsaglabā šīs informācijas kopija, jo tā var būt nepieciešama, ja vēlaties aizstāvēt savas tiesības pret mums. Jūsu bankas izrakstā maksājums mums tiks reģistrēts kā “AOD”

5.3. Mēs pieņemam atlīdzību par pakalpojumiem, ko mēs vai trešās puses esam izmantojuši, lai piegādātu produktu vai pakalpojumu, un mēs esam neveiksmīgi izpildījuši uzdevumu. Atmaksa notiek kredītu papildināšanas veidā līdz atbilstošai summai vai, alternatīvi, jūsu apstiprināta produkta/pakalpojuma aizstājējprodukta veidā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas neattiecas uz iepriekš 1.3. un 1.4. punktā norādītajiem nosacījumiem.

5.4 Ja:
5.4.1. Mēs nevaram apstrādāt jūsu maksājuma informāciju trīs dienu laikā pēc maksājuma datuma.
5.4.2. Jūsu maksājums ir noraidīts vai
5.4.3. Jūsu maksājuma veids nav apstiprināts
Pakalpojumi tiek pārtraukti automātiski.

6. TIEŠSAISTES IZPLATĪBA

Kā mūsu pakalpojuma/pakalpojumu lietotājs jūs piekrītat:6.1. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saturu vai informāciju, ko publicējat vai parādāt
(turpmāk “ziņas”) Pakalpojumā vai pārsūtīt citiem dalībniekiem.
6.1.2. Jūs nepublicēsit Pakalpojumā, nepublicēsit un nepārsūtīsit citiem dalībniekiem vai darbiniekiem,
jebkurš kaitīgs, neprecīzs, aizskarošs, neķītrs, aizskarošs, seksuāli orientēts,
draudošs, uzmākšanās, rasistisks vai nelikumīgs materiāls vai materiāls, kas pārkāpj vai aizskar
citas puses tiesības (tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesības un
tiesības uz privātumu un publicitāti).
6.1.3. Jūs izmantosit Pakalpojumu tādā veidā, kas atbilst visiem piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem. Jūs savā profilā neiekļausiet nekādus tālruņu numurus, adreses, uzvārdus, tīmekļa adreses, e-pasta adreses, aizskarošas atsauces vai aizskarošu valodu vai jebkādu konfidenciālu informāciju par jebkuru trešo personu. Jūs nepublicēsit videoklipus, fotogrāfijas vai citus attēlus, kas satur personisku informāciju vai satur pornogrāfisku vai citādi nepieņemamu saturu. Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma, noraidīt profilu, video, fotoattēlu vai attēlu, kas neatbilst šādiem aizliegumiem:
6.1.4. a) Jūs neuzdosieties par kādu citu personu vai uzņēmuma vai organizācijas pārstāvi, kuru neesat pilnvarots pārstāvēt.
(b) jūs “neizsekosit” vai kā citādi neuzmāksit nevienu personu;
(c) jūs neiesaistīsities reklāmā vai citu dalībnieku aicināšanā pirkt vai pārdot produktus vai pakalpojumus, izmantojot Pakalpojumu. Jūs nesūtīsit citiem dalībniekiem ķēdes vēstules, nevēlamo pastu vai surogātpastu.
(d) Jūs neizteiksiet vai nenorādīsiet, ka mēs apstiprinām jebkuru jūsu sniegto paziņojumu bez mūsu īpašas rakstiskas piekrišanas.
(e) Jūs neievāksiet personas datus par citiem dalībniekiem komerciālu vai privātu iemeslu dēļ bez viņu skaidras piekrišanas.
(f) Jūs neizmantosiet nevienu robotu, zirnekli, tīmekļa vietnes meklēšanas/izguves lietojumprogrammu vai citu manuālu vai automātisku ierīci vai procesu, lai izgūtu, indeksētu, “datu raktuvi” vai jebkādā veidā reproducētu vai apietu Vietnes navigācijas struktūru vai prezentāciju vai tā saturs;
(g) Jūs nepublicēsit, neizplatīsit vai nekādā veidā nepavairosiet ar autortiesībām aizsargātu materiālu, preču zīmes vai citu īpašumtiesību informāciju bez īpašnieka piekrišanas šādai darbībai.
(h) Jūs nenoņemat nekādas autortiesības, preču zīmju vai citas preču zīmju tiesības, kas ietvertas vietnē.
(i) Jūs netraucēsit vai nemēģināsit uzlauzt Pakalpojumus vai Vietni vai serverus vai tīklus, kas savienoti ar Pakalpojumiem vai Vietni.
(j) Jūs nepublicējat vai citādi nepārsūtat nekādus materiālus, kas satur programmatūras vīrusus vai jebkuru citu datora kodu, failus vai programmas, kas paredzētas, lai pārtrauktu, iznīcinātu vai ierobežotu jebkuras datora programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju aprīkojuma funkcionalitāti. Ja kaut kas līdzīgs tiks atklāts, jūs nekavējoties tiksiet apturēts un tiks uzsākts tiesvedības process neatkarīgi no tā, vai esat informēts par uzbrukumu vai nē, un tas viss notiek saskaņā ar noteikumu, kas aprakstīts šo lietošanas noteikumu 4.1. sadaļā.
(k) Jūs nekopēsiet, neiegulsiet vietni iframe vai līdzīgā vai “atspoguļojāt” nevienu vietnes daļu bez mūsu rakstiskas atļaujas. Jūs nedrīkstat izmantot metatagus vai kodu vai citas daļas, lai nozagtu datus vai kaut ko mainītu vietnē.

7. TIEŠSAISTES SATURS

7.1 Viedokļi, padomi, paziņojumi, piedāvājumi vai cita informācija vai saturs, kas ir pieejams, izmantojot Pakalpojumu, ir attiecīgā dalībnieka, nevis Vietnes, un uz tiem nevajadzētu paļauties nevienā strīdā. Visi dalībnieki ir pilnībā atbildīgi par saturu, ko viņi izplata. Mēs negarantējam par Pakalpojumu sniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai lietderību, kā arī nepieņemam, neapstiprinām un neesam atbildīgi par jebkāda viedokļa, padoma vai paziņojuma precizitāti vai ticamību. Vietne nekādā gadījumā nav atbildīga par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, paļaujoties uz informāciju vai citu saturu, kas publicēts Pakalpojumā vai nosūtīts dalībniekiem.
7.2. Vietnē var būt saites uz citām vietnēm vai resursiem, ko pārvalda citas puses, kas nav uzņēmums. Tas, ka Sabiedrība iekļauj hipersaites uz šādām tīmekļa vietnēm, nenozīmē nekādu atbalstu šādās vietnēs esošajiem materiāliem vai jebkādām asociācijām ar to operatoriem. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par jebkura satura, reklāmas, produktu, pakalpojumu vai informācijas likumību, precizitāti vai neatbilstību, kas pieejama citās vietnēs vai caur tām, vai par šādu vietņu darbību vai politiku, vai par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem.
7.3 Saites uz trešo pušu vietnēm šajā vietnē tiek sniegtas tikai kā pakalpojums. Tie varētu būt reklāmdevēji un tā tālāk. Ja izmantosit šīs saites, jūs pametīsit vietni. Ja jūs nolemjat doties uz jebkuru trešās puses vietni, kas saistīta ar Uzņēmuma vietni, jūs to darāt, pilnībā uzņemoties risku. Mēs nesniedzam informāciju par jums vai jūsu personisko informāciju* trešajām personām, un tāpēc mēs neesam atbildīgi par to, kā tās rīkojas ar informāciju, kuru jūs tām sniedzat.
*Mēs izmantojam noteiktus trešo pušu uzņēmumus, lai nodrošinātu jums pakalpojumus un produktus, izmantojot mūsu vietni. Šādos gadījumos mēs sniedzam viņiem informāciju par jums, kas viņiem ir nepieciešama, lai varētu veikt uzdevumu. Informācija par jūsu maksājumu karti nonāk tieši mūsu izmantotajā karšu izpirkšanas platformā, un tāpēc mēs to nevaram ne nolasīt, ne saglabāt, ne nodot citai pusei.

8. BRĪDINĀJUMS – SVARĪGI

8.1 Iespējams, ka citi dalībnieki vai lietotāji (tostarp neautorizēti lietotāji vai “hakeri”) var nosūtīt vai pārsūtīt aizskarošu vai neķītru materiālu par Pakalpojumu, un jūs varat netīšām tikt pakļauti šādam aizskarošam un neķītram materiālam. Ir arī iespējams, ka citi var iegūt personisku informāciju par jums, jo jūs izmantojat Pakalpojumu, un saņēmējs var izmantot šādu informāciju, lai jūs uzmāktos vai kaitētu. Vietne nav atbildīga par jebkādas personas informācijas izmantošanu, ko jūs, iespējams, esat atklājis Pakalpojumā. Lūdzu, rūpīgi izvēlieties informācijas veidu, ko ievietojat Pakalpojumā vai izpaužat citiem.
8.2 Vietne patur tiesības, bet tai nav pienākuma, pārraudzīt materiālus, kas ievietoti jebkurā Pakalpojuma jomā. Vietnei ir tiesības, bet ne pienākums, noņemt jebkuru materiālu, kas pārkāpj vai tiek uzskatīts par likumu vai šī Līguma pārkāpumu. Neraugoties uz šīm tiesībām, jūs esat pilnībā atbildīgs par to materiālu saturu, ko iesniedzat jebkurā Pakalpojuma sadaļā, un jūsu privātajiem e-pasta ziņojumiem. E-pasta ziņojumi un “tērzēšanas sarunas”, kas tiek nosūtītas starp jums un citiem dalībniekiem, kas nav paredzētas publiskai apskatei, Vietnē tiks uzskatītas par privātām, ciktāl to pieprasa piemērojamie tiesību akti un Vietnes komerciāli pamatotas pūles.

9. ĪPAŠUMTIESĪBAS

9.1 Vietne, tās dizains, izkārtojums, izskats, grafika un visa nepieciešamā programmatūra, kas tiek izmantota saistībā ar Pakalpojumiem un Vietni, ir uzņēmuma ekskluzīvs īpašums.
9.2. Jebkurš saturs, kas iekļauts sponsorētajās reklāmās vai informācija, kas jums tiek sniegta, izmantojot vietni, ir aizsargāta ar autortiesībām, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, patentiem vai citām īpašumtiesībām.
9.3. Ja vien nav norādīts citādi, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz visu tīmekļa vietnes materiālu pieder [vai ir licencētas Uzņēmumam]. Turklāt citi dalībnieki var publicēt ar autortiesībām aizsargātu informāciju, kas ir aizsargāta ar autortiesībām neatkarīgi no tā, vai tā ir identificēta kā aizsargāta ar autortiesībām. Izņemot informāciju, kas ir publiska vai kurai esat saņēmis atļauju, jūs nedrīkstat kopēt, modificēt, publicēt, pārsūtīt, izplatīt, izpildīt, parādīt vai pārdot šādu patentētu informāciju.
9.4 Iesniedzot informāciju vai saturu jebkurā Vietnes daļā, jūs automātiski piešķirat un garantējat, ka jums ir tiesības piešķirt vietnei un citiem dalībniekiem neatsaucamu, pastāvīgu, neekskluzīvu, pilnībā apmaksātu, vispasaules licenci izmantot, kopēt, izpildīt, parādīt un izplatīt šādu informāciju un saturu un sagatavot atvasinātus darbus vai iekļaut citos darbos šādu informāciju un saturu, kā arī piešķirt un apstiprināt iepriekš minētā apakšlicences. 

10. AUTORTIESĪBU POLITIKA

10.1. Mēs cienām citu personu intelektuālā īpašuma tiesības un lūdzam mūsu biedrus darīt to pašu. Ja uzskatāt, ka jūsu darba kopija ir pieejama Vietnē bez jūsu piekrišanas vai ir noticis autortiesību pārkāpums, lūdzu, sniedziet mums šādu informāciju:
10.1.1. Tā ar autortiesībām aizsargātā darba apraksts, kura autortiesības, jūsuprāt, ir pārkāptas.
10.1.2. informācija par to, kur vietnē atrodas pārkāpuma materiāls;
10.1.3. Jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese
10.1.4 Jūsu paziņojums, ka jums ir labticīga pārliecība, ka darba izmantošanu vietnē nav atļāvis autortiesību īpašnieks vai jebkura persona, kas ir tiesīga rīkoties viņu vārdā vai likumīgi un
10.1.5. Jūsu apliecinājums, ka jūsu sniegtā informācija par autortiesību pārkāpumu ir precīza un ka esat autortiesību īpašnieks vai esat pilnvarots rīkoties tā vārdā.

11. INTEGRITĀTES POLITIKA

11.1. Mēs cienām jūsu personisko informāciju un apņemamies ievērot visus piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus jurisdikcijās, kurās atrodas mūsu serveris, ievērojot vietnes privātuma politiku.
11.2 Personiskā informācija (tostarp sensitīva personas informācija), ko sniedzat mums, tiek glabāta mūsu serverī. Jūs piekrītat, ka mēs izmantojam šo informāciju, lai izveidotu jūsu interešu, preferenču un pārlūkošanas modeļu profilu un ļautu jums piedalīties tīmekļa vietnē. Visi dalībnieki arī piekrīt ievērot un ievērot mūsu privātuma politiku un to noteikumus.
11.3. Informācija, ko mēs apkopojam par jums, ir ne tikai informācija, bet gan galvenokārt tā, ko sniedzat, reģistrējoties mūsu Pakalpojumā. Mēs arī apkopojam informāciju par jūsu tīmekļa pārlūkošanas modeli, lai varētu attīstīt mūsu Pakalpojumu, lai tas būtu labāk pielāgots jūsu vajadzībām un vēlmēm. Mēs arī apkopojam informāciju par jūsu kredītu skaitu un pēdējo pieteikšanos. Tas ir nepieciešams, lai varētu noteikt, kad beidzas jūsu dalība mums.
11.4. Cita starpā mēs izmantojam sīkfailus, lai varētu apkopot šo informāciju. Jūs varat savā pārlūkprogrammā izslēgt sīkdatņu izmantošanu atsevišķām tīmekļa lapām, piemēram, mūsu lapām, taču tad riskējat ar sliktāku Pakalpojuma pieredzi.
11.5. Informācija par jūsu maksājumu karti/bankas karti nekad nesasniegs uzņēmumu. Atsaucoties uz iepriekš minēto, jūs piekrītat, ka piekrītat mūsu lietošanas noteikumiem, nekad neapsūdzēt uzņēmumu vai vērsties tiesā par jūsu bankas kartes datu noplūdi.
11.6. Mēs apsolām nekad nepārdot tālāk mūsu rīcībā esošo informāciju par jums. Tomēr mūsu vietnē var būt piedāvājumi, kas ietver sadarbību ar trešajām pusēm. Piemēram, noteikta pakalpojuma vai preces iegāde. Lai pabeigtu šo pakalpojumu, mums parasti ir jānorāda jūsu vārds, adrese un tālruņa numurs. Jūs piekrītat, ka mēs izplatām šo informāciju, un atsakāties no jebkādas atbildības par to, kā trešās puses var izmantot šo informāciju.

12. ATRUNA

12.1. Piekļūstot Vietnei, jūs piekrītat, ka Uzņēmums vai tā darbinieki nekādā gadījumā nav atbildīgi vai atbildīgi par: Vietnē ietverto vai no tās izlaisto saturu. Neatkarīgi no tā, vai saturs ir nepilnīgs, novecojis vai nepareizs. Uzņēmums arī nevar būt atbildīgs par jebkādiem vīrusiem vai defektiem, kas var parādīties vietnē un ietekmēt apmeklētāja datoru, informāciju vai Pakalpojuma pieredzi.
12.2 Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies tā rezultātā, ko esat izdarījis vai nedarījis tādēļ, ka lasāt, skatāties vai klausāties no jebkura materiāla vai jebkuras mūsu vietnes daļas.
12.3 Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādām neprecizitātēm, kļūdām (tostarp drukas kļūdām) vai izlaidumiem vai par rezultātiem, kas iegūti, izmantojot Vietni vai tās saturu. TĪMEKĻA VIETNE SNIEDZ PAKALPOJUMU UN TĀMEKĻA VIETNI TĀDU TĀDU, KĀDA TĀ IR, UN NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS PAR IZBEIGŠANU, TIEŠĀM, NETIEŠĀM VAI LIKUMĀ NOVĒRTĀM, JEBKĀDĀ SAZIŅĀ AR Tīmekļa vietni VAI TĀS PĀRSTĀVJIEM, IZMANTOJOT VIETNES. Vietne KONKRĒTI ATSAUC VISĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. TĪMEKĻA VIETNE ATRAIDO VISAS ATBILDĪBAS UN GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TELEFONIJU VAI CITIEM PAKALPOJUMIEM, TOŠANĀS AR INTERNETA SAVIENOJUMU DAŽĀDU UN LĪDZĪGIEM PAKALPOJUMIEM.
12.4 Vietnē paustie viedokļi ne vienmēr atspoguļo Sabiedrības uzskatus. Jebkurš saturs un jebkādi padomi, kas saņemti, izmantojot vietni, nav paredzēti, un uz tiem nevajadzētu paļauties, pieņemot nekādus personiskus, profesionālus, juridiskus vai reliģiskus lēmumus, kurus jūs varētu vēlēties pieņemt. Tā vietā jums jākonsultējas ar atbilstošu uzņēmumu vai profesionālu organizāciju, lai saņemtu īpašus padomus, kas pielāgoti jūsu situācijai.
12.5 Vietnē esošie materiāli var būt pakļauti datu sabojāšanai, pārtveršanai un neatļautām izmaiņām, par kurām Uzņēmums neuzņemas atbildību. Uzņēmums neuzņemas atbildību vai atbildību par jebkādu datorvīrusu klātbūtni jebkurā Vietnes materiālā neatkarīgi no tā, vai tas ir lasīts, skatīts, klausīts, kopēts, lejupielādēts, izdrukāts vai citādi piekļūts. Uzņēmums neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ko izraisījis kāds datorvīruss, kas ietverts jebkurā Vietnes materiālā.
12.6 Reklāmas (tostarp reklāmkarogu reklāmas un uznirstošie logi), kas tiek rādītas vietnē, nenozīmē reklamēto pakalpojumu vai produktu apstiprinājumu. Uzņēmums nav atbildīgs par reklamētajiem pakalpojumiem vai produktiem, kā arī nav atbildīgs par jūsu datortehnikas, programmatūras, datu vai cita īpašuma bojājumiem, kas radušies, apmeklējot Vietnē vai noklikšķinot uz trešās puses sludinājumiem.
12.7 Uzņēmums negarantē, ka vietne būs saderīga ar visu aparatūru un programmatūru, ko jūs varat izmantot. Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem jūsu datortehnikai, programmatūrai, datiem vai citam īpašumam, kas radies jūsu piekļuves, Materiālu izmantošanas vai vietnes pārlūkošanas .

13. SŪDZĪBAS

13.1. Lai atrisinātu sūdzību par Pakalpojumu vai Vietni, jums jāsazinās ar vietnes klientu atbalsta dienestu, izmantojot vietnes saziņas veidlapu (support@aod.dating).

14. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

14.1. Uzņēmums līgumu, tā daļas vai visas savas līgumā noteiktās tiesības un pienākumus var nodot apakšuzņēmējam. Jūs nedrīkstat piešķirt, nodot, iekasēt maksu vai citādi rīkoties ar Līgumu vai jebkādām tā tiesībām bez vietnes rakstiskas atļaujas.
14.2. Jūsu piekļuve vietnei un tās pakalpojumiem tiks nekavējoties pārtraukta, ja konstatēsim, ka esat pārkāpis vienu vai vairākus līgumā ietvertos punktus. Visi atlikušie kredīti tiek uzskatīti par zaudētiem un netiks atmaksāti.
14.3. Šie noteikumi un nosacījumi kopā ar mūsu pašreizējām cenām, kontaktinformāciju un privātuma politiku nosaka visu līgumu par preču piegādi un pakalpojumu piegādi jums. Nekas, ko pārdevējs ir teicis mūsu vārdā, netiks interpretēts kā šo noteikumu variācija vai pilnvarots apliecinājums mūsu pārdoto preču un pakalpojumu veidam vai kvalitātei. Mēs neesam atbildīgi, ja šāda informācija ir nepatiesa vai maldinoša.
14.4. Ja kādu šo noteikumu daļu nevar izpildīt, tostarp jebkuru noteikumu, kurā mēs izslēdzam savu atbildību pret jums, nevienas citas šo noteikumu daļas izpildāmība netiks ietekmēta.
14.5. Jūs piekrītat ievērot šos lietošanas noteikumus neatkarīgi no tā, vai tie ir jūsu dzimtajā valodā. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka varat pieņemt un ievērot šos noteikumus neatkarīgi no tā, vai tie ir jūsu dzimtajā valodā.
14.5. Dalībnieks (ar dalībnieks nozīmē personu, kura ir pieņēmusi mūsu noteikumus un nosacījumus un samaksājusi, lai varētu izmantot mūsu pakalpojumus un/vai produktus) apliecina, ka dalībnieks ir izlasījis šos vietnes lietošanas noteikumus un piekrīt tiem. . Ja neesat vai nevēlaties kļūt par biedru un nepiekrītat šiem noteikumiem, jums tiek piedāvāts nekavējoties atstāt lapu.
14.6. Ja viens vai daži no šī līguma punktiem ir pretrunā ar lietotāja valstī spēkā esošajiem likumiem, šīs līguma daļas tiek izslēgtas, bet pārējās tiek piemērotas pilnībā.

15. Mutiskās tulkošanas privilēģija

15.1 Ja šī dokumenta saturs atšķiras no angļu valodas versijas, angļu valodas versija tiek uzskatīta par derīgu.